Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā 2015

Par to, ka šis pasākums ir jau saaudzis kopā ar augstskolu un kļuvis par stabilu tās tradīciju, liecina tas, ka to ar katru gadu apmeklē arvien vairāk apmeklētāju, un šogad zinātnes iepazinēju skaits bija mērāms tūkstošos.

Pasākuma „Zinātnieku nakts” koordinatore Rēzeknē Lolita Kivleniece-Kuzņecova stāsta: „Pasākumu iniciē Eiropas Komisija, un vienlaikus tas norit visā Eiropā. Latvijā tas notika sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas Zinātņu akadēmiju, vadošajām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un citām ar pētniecību saistītām organizācijām.

Pirms astoņiem gadiem tradīciju aizsāka un pirmo „Zinātnieku nakti” pilsētā rīkoja prof. Sanita Lazdiņa. Šogad septīto reizi pasākumu organizēja RA Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar augstskolas mācībspēkiem un studentiem. No dažiem simtiem apmeklētāju pirmajos gados tas ir izaudzis par vērienīgāko un visvairāk apmeklēto pasākumu augstskolā, kuram nav vajadzīga papildu reklāma. Šogad tika pārstāvētas vairāk nekā 25 dažādas izglītības iestādes no visas Latgales, ciemiņi bija mērojuši garu ceļu, lai piedalītos „Zinātnieku naktī” tieši Rēzeknē, lai gan pasākums notika vēl astoņās dažādās Latvijas pilsētās.

„Zinātnieku nakts” prasa lielu uzņēmību, taču priecē, ka augstskolas darbinieki kļūst arvien atsaucīgāki, arvien vairāk iesaistās un sniedz savu palīdzību. Ikviens RA pārstāvis ir aicināts iesaistīties pasākuma organizēšanā, lai uzņemtos atbildību un nodrošinātu tā sekmīgu norisi. Jau oktobrī Eiropā tiks izsludināts projektu konkurss uz pasākuma īstenošanu nākamajos divos gados.”

Iepazīt aizraujošo tēmu par gaismu Rēzeknes Augstskolā bija ieradušies gan lieli, gan mazi apmeklētāji, un ikviens atrada savām interesēm atbilstošas aktivitātes. Pateicoties RA mācībspēkiem un augstskolas studentiem, gaismas tēma interesentiem tika piedāvāta starpdisciplināri, kas savukārt ļāva iepazīt šīs tēmas daudzšķautņainību.

Lāzertehnoloģijas un citas gaismas elementus izmantojošas tehnikas demonstrējumi un dažādi eksperimenti piesaistīja daudzu apmeklētāju uzmanību, bija padomāts arī par radošām aktivitātēm, kā, piemēram, gaismas bodiarta un alternatīvās gaismas modeļu veidošana, varēja iepazīt pirmo latgaliešu laikrakstu „Gaisma”, kam šogad aprit 110 gadi, noskaidrot, kā kļūt par žurnālistu izmeklētāju un izzināt gaismas semantiku dažādās valodās.

„Zinātnieku nakts” ir īpašs pasākums ne tikai tāpēc, ka apmeklētāji var iegūt jaunas zināšanas, bet arī tāpēc, ka viņi paši var radoši darboties, iesaistoties interaktīvās nodarbībās. Šoreiz ikviens varēja darboties laboratorijā un izpētīt saules bateriju darbību, iepazīties ar lāzeriekārtu darbu, izpētīt, kā notiek darbs ar lāzeri un virsmu apstrāde dažādos režīmos, veikt pārtikas produktu analīzi ķīmijas laboratorijā, izmantojot optiskās analīžu metodes, datu apstrādi un interpretāciju. Tāpat varēja iepazīt gaismas valodu literatūrā, meklējot gaismas simboliku, to izzinot un izjūtot skaņās un krāsās, rast atbildes uz jautājumiem: kas ir rūķīšu zelts un alu spulgsūna; kāpēc sūnām un ķērpjiem vajag gaismu; kā tie mainās dažādos gaismas apstākļos.

Sasārtušiem vaigiem un mirdzumu acīs sportiskākie un azartiskākie pasākuma apmeklētāji gaismas ātrumā traucās orientēšanās sacensību kontrolpunktos, veicot dažādus papildu uzdevumus. Jāpiebilst, ka „Zinātnieku naktī” kā allaž neizpalika arī dažādi konkursi un viktorīnas ar balvām. Savukārt mazajiem apmeklētājiem bija pieejama rotaļu istaba „No spēlēm uz zināšanām”, kas pulcēja kuplu skaitu mazo zinātnes pasaules iepazinēju. Īpaša aura bija jūtama RA zālē, kur notika latviešu filmu demonstrējumi „Kino gaismā”, savukārt biznesa nianses atklāja Ekonomikas un pārvaldības fakultātes mācībspēki.

Šogad reizē ar „Zinātnieku nakti” tika rīkots arī akcijas „Mans skolotājs/ skolotāja” noslēguma pasākums, uz kuru bija ieradušies tie skolotāji, kurus tika nominējuši viņu audzēkņi, kuri ir šī gada RA 1.kursa studenti. Kā pateicību par nesavtīgo ieguldījumu skolēnu izglītošanā pedagogi saņēma Pateicības rakstus un Ilzes Lozes monogrāfiju „Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā: Rēzeknes novada mezolīta un neolīta apmetnes”. Pasākuma gaitā varēja vērot prezentāciju par RA un doties ekskursijā, visu apskatot savām acīm, saņemt RA izdevumus bibliotēkām, baudīt RA Rozes titula ieguvēju – Ērikas Kančas un Lauras Kudravskas – muzikālos priekšnesumus.

„Zinātnieku nakts 2015” izskaņā klātesošie vēroja gaismas un mūzikas performanci, kuras laikā augstskolas pagalmā satikās mūzika, lāzeršova gaismas stari un daudzu mazo tējas svecīšu mirdzums, izgaismojot augstskolu un radot īpašu noskaņu visapkārt.

Arī pasākuma apmeklētāju atsauksmes bija pozitīvas, kārtējo reizi apliecinot, ka pasākums ir paredzēts dažādiem vecumposmiem. Tatjana no Rēzeknes: „Pasākumu apmeklēju pirmo reizi, taču mani bērni to apmeklē katru gadu. Patīk, ka šeit nāk ļoti daudz jauniešu un piedalās radošajās darbnīcās. Piesaistīja zīmējumi smiltīs un gaismas efekti. Turpmāk arī centīšos apmeklēt Zinātnieku nakti.” Santa Latiševa-Čudare, kura mācās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klasē, pasākumu apmeklēja jau trešo reizi un atzina, ka ar katru reizi tas patīkot arvien vairāk un vairāk. „Šogad viss šķita ļoti pārdomāts un labi saorganizēts. Pati devos uz dažādām darbnīcām un piedalījos nakts orientēšanās sacensībās, kas man arī vislabāk patika un iespiedās atmiņā, jo bija jautri! Vēl ļoti iespaidīgs likās svecīšu izkārtojums tumsā un lāzeru šovs.”

Savukārt Gunārs Siliņš no Rēzeknes stāsta: „ Pasākumu apmeklēju trīs gadus, varbūt pat piecus gadus. Patika pavērot Disneja multfilmas, kuras sen nebija redzētas. Tās varbūt mazākiem bērniem ir paredzētas, bet tāpat patika. Biju šeit kā vērotājs. Ļoti piesātināts pasākums, labi organizēts. Mans dēls vēl skolā negāja, kad jau apmeklēja šo pasākumu, varētu teikt, ka viņš ir „Zinātnieku nakts” fans. Kad bija maziņš, aiz rokas vadāju, tagad to, protams, nevajag darīt, viņš jau liels, bet tāpat turpina apmeklēt šo pasākumu.”

Ieklausoties RA himnas vārdos, var dzirdēt, ka augstskola nesīs gaismu visai Latgalei, kas arī tiek darīts ikdienā. Savukārt tieši „Zinātnieku nakts” ir tas laiks, kad neformālā un radošā gaisotnē augstskolas zinību gaisma dažu stundu laikā spēj piesaistīt arvien jaunus interesentus, pārsteidzot ar savām modernajām tehnoloģijām, radošajiem studentiem un profesionālajiem mācībspēkiem.

Inga Kaļva, RA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

Māra Justa foto

WORD PROGRAMMA

LINK Bildes no Zinātnieku nakts aktivitātes „Gaismas bodiarts” – ornamenta jeb zīmējuma projicēšana uz sejas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.