Zinātnes padomes sastāvs

Zinātnes padomes priekšsēdētājs: 

Angelika Juško – Štekele – studiju un zinātņu prorektore

Zinātnes padomes locekļi:  

Iveta Mietule – rektore

Antra Kļavinska – Zinātņu daļas vadītāja

Jānis Dzerviniks – Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

Ērika Teirumnieka – Inženieru fakultātes dekāne

Iluta Arbidāne – Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne

Velta Ļubkina –  Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Lienīte Litavniece – Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja

Anda Zvaigzne – Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta direktore

Sergejs Kodors – Inženierzinātņu institūta direktors

Ilze Švirkste – Bibliotēkas vadītāja

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īstenotie zinātniskie virzieni

  1. Mašīnbūve, metālapstrāde, aparātbūve un materiālzinātne.
  2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorzinātne.
  3. Viedā enerģētika un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana.
  4. Pakalpojumu uzņēmējdarbība, t.sk., viesmīlības un tūrisma industrijas.
  5. Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši mūsdienu situācijas vajadzībām.
  6. Sociālās labklājības un rehabilitācijas tehnoloģijas un cilvēkdrošība.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.