Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Zinātņu daļa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Zinātņu daļas uzdevumi ir nodrošināt RTA zinātniskās darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanas procesus;  veicināt Latgalei un Latvijai nozīmīgu un inovatīvu pētījumu veikšanu; informēt par zinātniskās darbības pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, t. sk. par zinātnisko projektu, programmu, izsludināšanu, ES struktūrfondu apguvi.

PDF  RTA Zinātniskās darbības stratēģija 2019 - 2023

 

Zinātņu daļas vadītāja

Antra Kļavinska
Antra.Klavinska@rta.lv
28357259
Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa
0000-0001-8991-1457

Zinātņu daļas speciāliste-lietvede

Mg.sc.env.,
Sintija Augule

Sintija.Augule@rta.lv
26420456
Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.