Valsts projekti: E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs

Projekta darbības laiks: 01.12.2020 - 31.12.2021 | Finansējums, EUR: 100389

Projekta numurs

Nr. lzp-2020/2-0115

Projekta mērķis

Izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentora (turpmāk E-mentora) rīku, kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu.

Projekta plānotās aktivitātes un rezultāti:

1) Veikt sociāli ekonomisko priekšizpēti par bezatlikumu pārtikas patēriņa tendencēm Latvijā un Eiropas Savienībā, izstrādāt rīcības plānu un instrumentus pētījuma veikšanai, izpētīt bezatlikumu pārtikas patēriņa teorētiskos aspektus ar mērķi līdzsvarot pārtikas pieprasījumu un piedāvājumu izglītības iestādēs, ievērojot aprites ekonomikas, vides ekonomikas, pārtikas socioloģijas, “Zero Food Waste” un “Green Economy” principu pielietošanu;

2) Izpētīt pārtikas atlikumus pirms derīguma termiņa beigām un pārtikas atkritumus Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ar mērķi iegūt kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, lai novērtētu piedāvātās pārtikas atbilstību pieprasījumam un izveidotu datu kopu pa preču grupām;

3) E-mentora rīka prototipa izstrāde, kas iekļauj sevī pārtikas patēriņa prognozēšanas modeli, kurš piedāvā bezatlikuma pārtikas patēriņa alternatīvas ar mērķi veicināt vietējo produktu izmantošanu, kā arī efektīvu lēmumu pieņemšanu, izmantojot optimizācijas algoritmu.

4) Projekta rezultātu izplatīšana, sagatavojot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem par vietējo pārtikas produktu izmantošanas veicināšanu zaļajos publiskajos iepirkumos, kā arī iztrādājot vismaz 2 zinātniskās publikācijas Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Projekta vadītāja:

RTA vadošā pētniece A.Zvaigzne

Projekta pētnieki un zinātniskie viesasistenti:

L.Litavniece, J.Lonska, S.Kodors, I.Silicka, I.Kotāne, V.Žukovs, V.Grāvīte, L.Ameļčenkova

Projekta grāmatvede:

I.Runča

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.