Zinātniskās konferences

  • Starptautiskā studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija” 25., 29.04.2015.
  • Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” 23.-24.05.2015.

Nozīmīgākās publikācijas 2014.gadā

Vārds, Uzvārds

Publikācijas nosaukums,vieta, kur publicēta

Dr. philol. M. Opincāne

Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5, (34) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 143. -150. Lpp. 2014. EBSCO, ISSN 2255- 9388.

Dr. philol. M. Opincāne

Development of Discussion skills for Primary teaches in training Students at English Classes. RA PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” materiāli (2014.gada 23., 24.maijs). Rēzekne: RA izdevniecība, 2014. ISBN 978-9984-44-140-5. Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuter Web of Science.

Dr. philol. M. Opincāne

Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas almanahs Nr. 1, (30) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 2013. EBSCO, ISSN 2255- 9388

Dr. philol. M. Opincāne

Džozefs Konrads – literatūras un mūzikas mijiedarbība. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un Mūzika kultūras   diskursā materiāli. RA izdevniecība, 2014. ISBN 978-9984-44-147-4.

Dr. philol. M. Opincāne

Cerību ilūziju un vilšanās sasniegtajā atspoguļojums Džozefa Konrada autobiogrāfiskajās novelēs. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts 2014. ISSN 2255-9272.

Dr. philol. M. Opincāne

Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2014. ISSN 2255-9272

Dr. philol., asoc. prof. Karīne Laganovska

Literāro tekstu izmantošanas iespējas starpkultūru izglītībā (līdzautore O.Senkāne) 251. – 264. RA PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” materiāli (2014.gada 23., 24.maijs). Rēzekne: RA izdevniecība, 2014. ISBN 978-9984-44-140-5. Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuter Web of Science.

Mg. philol. S. Iļjina

 

„Classroom Management in Cross-Cultural Context”,

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”

RA PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” materiāli (2014.gada 23., 24.maijs). Rēzekne: RA izdevniecība, 2014. ISBN 978-9984-44-140-5. Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuter Web of Science.     

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

Truskovska, Ž., Ļubkina, V. (2013). Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupation Health in the Case of Professional Burnout among Social Educators. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, pp.67-79 Pieejams http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

Citizens participation in healthcare: a fruitful opportunity or a populist ethic idea? Udział obywateli w opiece zdrowotnej: obiecująca szansa czy etycznie populistyczna idea? Gilberto Marzano ( Italy), Velta Lubkina (Latvia), Albertas Skurvydas (Lithuania); scientific journal,Hygeia Public Health (ISSN 1509-1945)2013, 48(2); 129-136.

http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=IS&lng=pl&iss=12; http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

Indriksons A., Ļubkina V., Ušča S. (2014) Komunikācijas procesu analīze Valsts robežsardzes koledžā.- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 84-93.lpp., ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

Marzano G., Lubkina V., Usca S. (2014) Developing practices for Adult Educator’s Evaluation. .- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. II daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 162-172.lpp., ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)          

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

Marzano,G., Lubkina,V., Usca, S. (2014) OPINIONS, ATTITUDES AND EXPERIENCES AMONG EVALUATORS OF ADULT EDUCATORS, Educational Alternatives ISSN 1313-2571, Volume 12, 2014 Bulgaria, Burgas; 123-131.pp.; Journal of International Scientific Publications www.scientific-publications.net

Dr. paed. prof. V. Ļubkina

UŠČA S., LUBKINA V., Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība [The development of communicative competence of adolescents with language disorders], RA: PSPI – 2013.- 192 lpp. ISBN 978‐9984‐44115‐3

 

G. Vogule

Marchenoka M., Chehlova Z., Vogule G. (2014) Development of a Tolerant Personality as an Objective Need of the Modern Civil Society // proceedings of the Sixteenth International European Conference: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education // University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, 12-14 June.

G. Vogule

Marchenoka M., Chehlova Z., Vogule G. (2014) Teenagers’ Personal Identity as a Problem of the Socialization Process in Modern Society // proceedings of the Sixteenth International European Conference: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education // University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, 12-14 June;

A. Kaupužs

Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. A.Kaupužs, S.Ušča. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2014. III daļa.     ISSN 1691-5887.

 

A. Kaupužs

Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.