Profesore, Dr.philol.,
Sanita Martena

Sanita.Martena@rta.lv
26442060
Pasniedzamie kursi: Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences / Ievads lietišķajā valodniecībā / Ievads pētniecībā
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

Marite.Opincane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Rediģēšana / Rakstiskā tulkošana: juridiskie teksti; Rakstiskā tulkošana: ekonomika/ Ievads terminoloģijā/ Literatūra starpkultūru komunikācijā Rakstiskā tulkošana: transports un loģistika/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: ES institūcijas
Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Viesdocents, Dr.philol.,
Ingars Gusāns

Ingars.Gusans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Latīņu valoda
Vieslektore, Mg.trans.,
Ilze Skromule

ilze_skromule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Franču valoda
Vieslektore, Mg. paed., Mg.philol.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
26397500
Pasniedzamie kursi: Ievads cilvēkzinībās
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Pasniedzamie kursi: Otrā svešvaloda / Terminoloģijas bāzes veidošana/ Lietišķā vācu valoda kā otrā svešvaloda/ Literatūra starpkultūru komunikācijā/ Komunikatīvā vācu valoda/ Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā (latviešu -vācu – latviešu) Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā I (latviešu -vācu – latviešu)
Docents, Dr.psych,
Ēriks Kalvāns

Eriks.Kalvans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads cilvēkzinībās
Lektore, Mg.philol.,
Svetlana Iļjina

Svetlana.Iljina@rta.lv
26597571
Pasniedzamie kursi: Mutvārdu komunikācija un prezentācija/ Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati/ Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Viesdocente, Dr.oec.,
Inta Rimšāne

Inta.Rimsane@rdc.lv
Pasniedzamie kursi: Starpkultūru komunikācija
Vieslektore, Mg.prof.tulk.,
Gerda Vogule

gerda.vogule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads tulkošanas teorijā/ Lietišķā korespondence angļu valodā/ Ievads terminoloģijā/ Konsekutīvā un sarunu tulkošana (angļu – latviešu – angļu)/ Rakstiskā tulkošana: Juridiskie teksti
Vieslektore,
Olga Burova

o_burova@hotmail.com
Pasniedzamie kursi: Poļu valoda
Vieslektore,
Zinaīda Bodža

Zinaida.Borza@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Krievu valoda/ B Rakstiskā tulkošana trešajā svešvalodā II (latviešu-krievu – latviešu)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.