Studiju virzienā studējošie apgūst un izstrādā tulkošanas tehnoloģijas

Lai apgūtu kvalitatīvu tulkošanu, tiek izmantotas dažādas tulkošanas un valodu tehnoloģijas. Tās ietver TRADOS terminoloģijas pārvaldības sistēmu, kas palīdz apkopot un lietot dažādu nozaru terminu datu bāzes, kā arī tulkošanas atmiņas, kas ļauj atkārtoti izmantot agrāk izveidotus tulkojumus.
Studiju procesā studenti apgūst modernus datorizētās tulkošanas  (CAT — Computer-aided translation) rīkus, kas: nodrošina konsekventas terminoloģijas lietošanu Konsekventa terminoloģija ir būtisks tulkojuma kvalitātes rādītājs, veicot lietišķo tulkošanu dažādās jomās. Tulkotājs tulkošanas atmiņā var nekavējoties atrast noteikta termina tulkojumu, ja šis termins ir iepriekš tulkots.

Studiju procesā studējošie sadarbībā ar docētājiem:

  • apgūst lietišķajā tulkošanā un komunikācijā plašāk lietotās tehnoloģijas;
  • iepazīstas ar ES pielietotajām tulkošanas tehnoloģijām;
  • veido savas terminoloģijas bāzes dažādās lietišķās tulkošanas jomās.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.