TRAKSMES CELŠANA

Trauksmes celšanas pamats ir informācijas sniegšana par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Atzīstot personas sniegto informāciju par trauksmes ziņojumu, tiek nodrošināta trauksmes cēlēja datu un personas, par kuru sniegts trauksmes cēlēja ziņojums, pseidonimizācija.

Trauksmes cēlējam tiek nodrošināta identitātes un nelabvēlīgu seku radīšanas aizsardzība.

Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlēju, kā arī sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

Trauksmes celšanai RTA aizpildāma pielikumā pievienotā WORD veidlapa.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

E-pasts: trauksme@rta.lv

Atbildīgā persona: RTA juriste Inese Novika, e-pasts: inese.novika@rta.lv, tālr.:26539353

 

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

PDF Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu RTA

WORD Veidlapa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.