"Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība"

Studiju virziena mērķis ir sagatavot augsta līmeņa vadības speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kas būtu konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, veikt nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona ekonomikas attīstībā, izmantojot docētāju un studentu zinātnisko potenciālu, kā arī sadarbības iespējas ar Latgales reģiona pašvaldībām.

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu vadības zinātnē un uzņēmējdarbības vadīšanā bakalaura un maģistra līmeņos pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2020.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.180; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” : Studiju programmas

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Biznesa vadība
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Vadības zinātne (mag.)
Doktora studiju programmas
Ekonomika un uzņēmējdarbība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.