"Tulkošana"

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas tulkotāja izglītības piedāvājuma nodrošināšanu bakalaura studiju līmenī pilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2023.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Tulkošana” : Studiju programmas

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Lietišķā komunikācija un tulkošana

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.