"Sociālā labklājība"

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas sociālā darba izglītības piedāvājuma nodrošināšanu divos studiju līmeņos ( pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas un bakalaura) pilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2021.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Sociālā labklājība” : Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Sociālais rehabilitētājs
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.