"Mākslas"

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas dizaina profesionālās izglītības piedāvājuma nodrošināšanu trijos studiju līmeņos (pirmā līmeņa augstākā izglītība, bakalaura, un maģistra) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2022.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 24.maija lēmums Nr.28; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Mākslas” : Studiju programmas

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Interjera dizains
Profesionālās maģistra studiju programmas
Dizains (mag.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.