„Izglītība, pedagoģija un sports”

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas pedagoģiskas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2023.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.