"Iekšējā drošība un civilā aizsardzība"

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” (turpmāk – SV) attīstības stratēģija ir veidota saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2009. – 2015. gadam, kas paredz, ka RTA periodā līdz 2015. gadam kļūs par starptautiski konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai.

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” mērķis ir:

  • īstenot valsts drošības nodrošināšanai, personu un īpašuma aizsardzības vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas robežapsardzes darbības jomā;
  • sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts Robežsardzes koledžu (turpmāk tekstā VRK), kā turpinājums studijām pēc pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks;

Studiju virziena kopīgais mērķis ir sagatavot robežapsardzības speciālistus, kas ir apguvuši attiecīgajai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā studiju programmā darbam Valsts robežsardzē.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2023.gada 31.decembrim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr.109; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” : Studiju programmas

Profesionālās bakalaura studiju programmas
Robežapsardze
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Stratēģiskā robežu pārvaldība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.