Jaunākās aktualitātes

20.09.2021 RTA uzsākts profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā pedagoģija” nākošais aprobācijas gads


20.01.2021 RTA notiek jaunizstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā pedagoģija” aprobācija

2020. gada 27. jūlijā Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA. Ar 1.septembri ir uzsākta studiju programmas īstenošana un vienlaicīgi tās aprobācijas process.

12.10.2020 Pieteikšanās mērķstipendijas konkursam doktorantam speciālajā izglītībā

2020. gada 29. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senātā tika apstiprināts NOLIKUMS par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” Eiropas Sociālā fonda projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros.

10.08.2020 Licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

27. jūlijā Rīgā, Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

12.05.2020 PREDYS: Supporting Children at Risk of Dyslexia at the Transition Period from Pre-Primary to Primary (№ 2019-1-ES01-KA201-065691)

Neskatoties uz situāciju pasaulē, RTA īstenojamo ERASMUS+ K2 projektu speciālajā izglītībā darbs turpinās.

24.03.2020 Par jauno bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība”

No 2018. gada septembra Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiek īstenots ESF projekts, kura mērķis: izstrādāt, licencēt konceptuāli jaunu bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība”.

11.03.2020 Saņem atļauju studiju programmu licencēšanai

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

09.12.2019 RTA notika projekta organizatoriskā sanāksme

No 2. līdz 3. decembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ERASMUS+ K2 projekta “PREDYS: Supporting Children at risk of dyslexia at th transition period from pre primary to primary” (2019-1-ES01-KA201-065691) pirmā organizatoriskā sanāksme, kurā, kopā ar RTA, piedalījās arī partneri no 5 valstīm: Bulgārijas, Portugāles, Turcijas, Grieķijas, Spānijas, kuri pārstāvēja savu valstu NVO, izglītības pārvaldes, izglītības iestādes.

16.09.2019 Dalība Latvijas nedzirdīgo savienības (LNS) apaļā galda diskusijā

5.09.2019. Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Rēzeknes reģionālās biedrības telpās rīkoja apaļā galda diskusiju “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte”, kurā piedalīties bija aicināti: LNS vadība, biedri un darbinieki, pārstāvji no pašvaldībām, citu NVO pārstāvji, masu mediju pārstāvji, uzņēmēji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, profesionālo apvienību vai asociāciju vadītāji/biedri u.c. dalībnieki.

13.09.2019 Piedalījās Saeimas Analītiskā dienesta rīkotā diskusijā

Saeimas Analītiskajam dienestam ir dots uzdevums sagatavot pētījumu, kura mērķis būtu novērtēt to, kā tiek pildīti normatīvie akti un rīcībpolitikas plānošanas dokumentos noteiktais iekļaujošās izglītības jomā attiecībā uz bērnu ar speciālajām vajadzībām izglītošanu.

08.09.2019 RTA tiek izstrādāta jauna bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem viņu ikdienas darbā nākas saskarties ar nopietnu problēmu – mācību procesā arvien vairāk parādās izglītojamie, kuriem stundās ir nepieciešams individuāls darbs un atbalsts, jo ir mācīšanās grūtības, dažādas diagnosticētas vai atpazīstamas speciālas vajadzības.

18.04.2019 Bakalaura studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs Liepājā

Seminārā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova, Mg.spec.paed. Mudīte Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, kā arī Liepājas 15. vidusskolas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja I. Stepko, speciālais pedagogs Katrīne Vespere. Kā uzaicinātā piedalījās arī LiepU jaunizstrādājamās studiju programmas “Logopēds” izstrādes ekspertu darba grupas vadītāja Gundega Tomele.

10.04.2019 Notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs

2019.gada 25. martā Daugavpils izglītības iestādēs un Daugavpils Universitātē notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, Daugavpils 11. pamatskolas vadība un skolotāji, Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādes vadība un skolotāji.

21.03.2019 Dalība Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdē.

2019.gada 21.martā notika Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēde.

08.03.2019 Projekta dalībnieku pieredzes apmaiņa Somijā

Laikā no 2019. gada 19. februāra līdz 21. februārim jaunizstrādājamās studiju programmas „Speciālā izglītība” izstrādes grupas eksperti devās uz Somiju, Turku pilsētu, Turku Universitāti.

01.03.2019 Rīgā notika projektā iesaistīto dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs

2019. gada 18. februārī Rīgā, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika kārtējais projekta aktivitātēs plānotais pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalījās: projekta vadītāja M. Rozenfelde, RTA eksperti profesors J. Dzerviniks, Mg.spec.paed. M. Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere; Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem administrācija un skolotāji.

24.01.2019 Projekta seminārs Tartu Universitātē

23. un 24. janvārī RTA vadītā projekta īstenotāju, Latvijas augstākās izglītības iestāžu ekspertu grupa atradās Igaunijā, Tartu universitātē, lai apmainītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumiem un studiju programmu izstrādi.

22.01.2019 Notiek pieredzes apmaiņa

Ar 2018. gada septembri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu studiju programmu fragmentācijas samazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai.

01.10.2018 RTA tiek uzsākts ESF projekts jaunas bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādē

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi vienošanos par ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003) īstenošanu laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.