Izsludināta pieteikšanās uz Rēzeknes Augstskolas Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto pētniecisko ideju konkursu

Sergejs Boļšakovs (1975.–2008.) ir bijis sabiedriski aktīvs, talantīgs un mērķtiecīgs Rēzeknes Augstskolas students, pasniedzējs un kolēģis. Viņa apbrīnojamās darba spējas un augsto zinātnisko kapacitāti apliecina trīs akadēmiski grādi (bakalaura, maģistra un doktora grāds ekonomikā), kas ir iegūti 6 gadu laikā (1999.–2005.), piedalīšanās vairāk nekā 10 starptautiskās zinātniskās konferencēs un projektos, 29 zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas un sagatavotā monogrāfija „Inovatīvā darbība Latvijā” (2008). Paralēli zinātniskajam darbam S. Boļšakovs ir rosīgi darbojies Rēzeknes Augstskolas studiju procesa pilnveidošanā, sagatavojot mācību līdzekli ekonomikas studentiem un 8 studiju programmas Ekonomikas un vadības un Inženierzinātņu fakultātēs. Tāpat viņš ir koordinējis vairākus Latvijas augstskolu stipendiju konkursus Rēzeknes Augstskolā.

Sergejs Boļšakovs par savu pašaizliedzīgo darbu un zinātniskā darba kvalitāti ir saņēmis Rēzeknes Augstskolas atzinības rakstus, LR Veselības ministra G. Bērziņa atzinību, kompānijas „Siemens” atzinības rakstu un Geberta Rufa fonda (Šveice) balvu par doktora disertāciju.

WORD Nolikums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.