Studiju programma: Apģērbu dizains un tehnoloģija

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.sc.ing., Mg. paed., Mg.design.,
Silvija Mežinska

Silvija.Mezinska@rta.lv
29716353
Programmas kods: 41542
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2022
Licence: 15.03.2012 - 31.12.2022
Kvalifikācija: izstrādājumu, apģērbu projektētājs
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2.5 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3.5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās, humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, tehniskajās, dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijās, piemēram:

Praktiskās svešvalodas, Darba un autortiesības, Praktiskā uzņēmējdarbība, Mākslas menedžments, Informācijas tehnoloģijas u.c.

Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas, materiālzinātnes un tehnoloģiju priekšmetu apguvi.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Mākslas vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Modes zinības un stilistika, Materiālmācība, Modes zīmējums un apģērbu kompozīcija, Grafiskās programmas IT (Photoshop AutoCad u.c.),  Apģērbu projektēšana, Apģērbu konstruēšana un tehnoloģija u.c.

Profesionālās specializācijas kursi, ņemot vērā studējošo specifisku interešu realizāciju, tiek piedāvāti:

 • apģērbu dizainā;
 • šūto izstrādājumu projektēšanā;

Nozīmīgākie studiju kursi, kuri saistīti ar padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi darbam individuālajā uzņēmējdarbībā vai apģērbu ražošanā:

Tērpu mākslinieciskā projektēšana, Rokdarbu  dizains apģērbā,  Apģērbu individuālo pasūtījumu dizains, Apģērbu kolekciju projektēšana u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Gleznošana, Auduma apdruka un apgleznošana, Otrā svešvaloda u.c.

Absolventu iespējas

 • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās;
 • strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā,  izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs  spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar  modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam :

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. GA kultūras vēsturē/ kulturoloģijā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts.
 2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā, kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai tekstilizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijās – 1 punkts.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.