ZINĀTNISKĀ PADOME

Dr.philol. Sanita Martena - padomes priekšsēdētāja;

Dr.paed. Aivars Kaupužs - padomes priekšsēdētājas vietnieks;

Dr.paed., REGI direktore Velta Ļubkina - padomes locekle;

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis - padomes loceklis;

Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art. Aina Strode - padomes locekle.

 

REGI Zinātniskā padome ir ievēlēta uz pieciem gadiem 13.01.2017.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.