SADARBĪBA

Starptautiskā sadarbība

Sadarbības jomas

Nozīmīgākie sadarbības partneri

Sociālā rehabilitācija un sociālās inovācijas

Šauļu universitāte (Šiaulių universitetas), Lietuva

Klaipēdas universitāte (Klaipėdos universitetas), Lietuva

Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Kauno technologijos universitetas), Lietuva

Udīnes Universitāte (Università degli Studi di Udine), Itālija

Januša Korčaka Pedagoģiskā universitāte Varšavā (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie),  Polija

Starptautiskā Travnikas universitāte (Internacionalni Univerzitet Travnik), Bosnija un Hercogovina

Rijekas Universitātes Veselības pētījumu fakultāte (Fakultet zdravstvenih studija Sveucilista u Rijeci), Horvātija

Sociālās ekonomikas pētījumu institūts (Institute of Social Economy Studies), Grieķija

Civillietu institūts (The Civil Affairs Institute), Polija

Primorskas universitāte (Univerza na Primorskem), Slovēnija

Eiropas pilsētu un reģionu tīkls sociālajai ekonomikai (European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES)), Beļģija

Pašvaldība (MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA), Spānija

Valsts organizācija (Saricam Halk Egitimi Merkezi), Turcija

Bulgārijas pašvaldību ierēdņu nacionālā asociācija (National Association of Municipal Clerks in Bulgaria), Bulgārija

Alto Tamega reģiona attīstības asociācija (Developments Association of Alto Tamega`s Region), Portugāle

Mataro pašvaldība, Spānija

Rūpniecības un biznesa izglītības un apmācības institūts (Institute of Industrial and Business Education &Training), Grieķija

Terni amatnieku asociācija (Craftsmen Asociation of Terni), Itālija

NVO (Ecoistituto del friuli Venezia Giulia), Itālija

NVO „Starpnozaru speciālās un starpkultūru izglītības tīkls” (Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education INCLUDE), Gieķija

Pedeagoģijas tehnoloģijas/Transformatīvā digitālā mācīšanās

Ontario Tehnoloģiju institūta universitāte (University of Ontario Institute of Technology Ontario, EILAB), Kanāda

Ternopiļas Nacionālā ekonomikas universitāte (Ternopil National Economic University), Ukraina

Konsorcijs (SFC - Sistemi Formativi Confindustria), Itālija

Mācību un konsultāciju uzņēmums (CIS, Scuola, per la gestione di impresa), Itālija

SIA FH Joanneum Gesellschaft MBH, Austrija

Epīras Tehnoloģiskais  izglītības institūts (Technological Educational Insitute of Epirus TEIEP), Grieķija

MIUR, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Itālija

Asociācija „Hanse- Parlament EV”, Vācija

Loģistikas augstskola (Wyższa Szkoła Logistyki), Polija

ENSE Generalitat de Cataluna, Spānija

Speciālā/iekļaujošā izglītība

Sidnejas Universitāte (Sidney University), Austrālija

Biedrība  “Asociacia Dyslexia Bulgaria

KOCAELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Turcija

SIA „GedonSoft”, Vācija

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara, Rumānija

Agrupamento de Escolas de Mangualde, Portugāle

Scoala Gimnaziala Bogdan Petriceicu Hasdeu, Rumānija

DES Primary private Company, Grieķija

SIA "Erudito licėjus”, Lietuva

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Slovēnija

Nikolaja  Kopernika Toruņas universitāte (Nicolaus Copernicus University in Torun), Polija

Asociācija CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION C.E.C.E., Spānija

Asociācija EDUCANDOIT, Itālija

Sadarbība zinātniskā žurnāla EDUCATION. INNOVATION. DIVERSITY (EID) izdošanas un attīstības nodrošināšanai

Palacka universitāte Olomoucā (Univerzita Palackého v Olomouci), Čehija

Nišas Universitāte  (Универзитет у Нишу), Serbija

Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas), Lietuva

Latgales valodas un kultūras Eiropas sociolingvistisko procesu kontekstā

Frīzu akadēmija (Fryske Akademy), Nīderlande

Stendena Lietišķo zinātņu universitāte (Stenden University of Applied Sciences), Nīderlande

Adama Mickeviča Universitāte Poznaņā (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polija

Veru Institūts (Võru Institute), Igaunija

Tallinas Universitāte (Tallinna Ülikool), Igaunija

Viļņas Universitāte (Vilniaus universitetas), Lietuva

Vītauta Dižā Universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas), Kauņa,  Lietuva

Igaunijas Republikas Kultūras ministrija

Igaunijas Integrācijas fonds

P.M.Mašerova Vitebskas Valsts universitāte (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава), Baltkrievija

Sanktpēterburgas Valsts universitāte (Санкт-Петербургский государственный университет), Krievijas Federācija

Stokholmas Universitāte (Stockholms universitet), Zviedrija

Jeidas Universitāte (JeidaUniversity), Spānija

Milānas – Bikokas  Universitāte (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Itālija

Izglītības, zinātniski pētnieciskā un kultūras joma

Pleskavas Valsts universitāte (Псковский государственный университет), Krievijas Federācija

Klasiskā Privātā universitāte (Класичний приватний університет), Ukraina

S.Rahmaņinova Tambovas valsts muzikāli pedagoģiskais institūts (Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова), Krievija

Paņevežas koledža (Panevėžio kolegija), Lietuva

Uzbekistānas Valsts mākslas un kultūras institūts (Uzbekistan State Institute of Arts and Culture), Uzbekistāna

P.M.Mašerova Vitebskas Valsts universitāte (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава), Baltkrievija

 Erasmus+ kontakti mācībspēku un studentu mobilitātēm

Māksla un dizains

(Mākslas un dizaina izstāžu, semināru, projektu, meistradarbnīcu organizēšana)

Pleskavas Valsts universitāte (Псковский государственный университет), Krievijas Federācija

Kauņas koledža (Kauno Kolegija), Lietuva

Šauļu universitāte (Šiaulių universitetas), Lietuva

 

Nacionālā līmeņa sadarbība (sadarbības jomas, nozīmīgākie sadarbības partneri)

Sociālā rehabilitācija un sociālās inovācijas

Rīgas Stradiņa universitāte

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”

Sabiedrības integrācijas valsts aģentūra

Latvijas Sociālo pedagogu federācija

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē"

Biedrība „Eņģeļi ar mums”

Latvijas Republikas Veselības ministrija  

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Pedagoģijas tehnoloģijas/ Transformatīvā digitālā mācīšanās

Rīgas Tehniskā Universitāte

 Latvijas Universitāte

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 Latvijas Republikas vispārizglītojošās skolas

Rēzeknes tehnikums

Speciālā/iekļaujošā izglītība

 

Latvijas Universitāte

Liepājas universitāte

Valsts Izglītības satura centrs,

VISC Pedagoģiski medicīniskā komisija

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē"

Biedrība “Eņģeļi ar mums”

Invalīdu biedrība “Apeirons”

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs

Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs

Rīgas Ēbelmuižas pamatskola (bērniem ar dzirdes traucējumiem)

Rīgas Raiņa vidusskola

Olaines 1.vidusskola

Bauskas 2 vidusskola

Rēzeknes pamatskola –attīstības centrs

Kuldīgas 2.vidusskola

Specializētā logopēdiskā PII „Rūķītis”

Daugavpils 4. speciālā PII

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Jēkabpils Izglītības pārvalde

Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, spec.PII

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

Preiļu 1.pamatskola (iekļaujoša izglītības iestāde)

Limbažu novada speciālā pamatskola

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs

Latvijas Speciālo pedagogu asociācija

Projekts Skola 2030

Nodibinājums Iespējamā misija

Ezersalas speciālā pamatskola, Ludzas novads

Dzelzavas internātpamatskola, Madonas novads

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Kokneses pamatskola-attīstības centrs

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

 Palsmanes internātpamatskola, Smiltenes novads

Aleksandrovas internātpamatskola, Dagdas novads

Viduskurzemes pamatskola –attīstības centrs

u.c.

Māksla un dizains

(Mākslas un dizaina izstāžu, semināru, meistradarbnīcu organizēšana)

Latvijas Dizaineru savienība

Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes novada dome

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Lūznavas muiža

Viļakas novada muzejs

Roberta Mūka muzejs Galēnos

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Latvijas Universitāte

Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Valodu izglītības politika, pārvaldība, prakse

IZM Valsts Izglītības satura centrs

VISC projekts (ESF) “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Latviešu valodas metodika Latvijā un diasporā; Valsts valodas politikas plānošana

Latviešu valodas aģentūra

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments

Valsts valodas attīstības plānošana

Tieslietu ministrijas Valsts valodas centrs

Latviešu valodas skolotāju profesionālā pilnveide

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija

Valodu skolotāju izglītības programmu saturs

Latvijas Universitāte

Liepājas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Latgaliešu valodas un kultūras attīstība

Latgales studentu centrs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Rēzeknes pilsētas dome, Latgales novadu pašvaldības

Izglītības, zinātniski pētnieciskā, karjeras vadības joma

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

Rēzeknes sākumskola

Rēzeknes 5.vidusskola

Rēzeknes 6.vidusskola

Ludzas ģimnāzija

Rēzeknes tehnikums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”

LINK Zinātnes komercializācija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.