INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PROMOCIJAS PADOME (apstiprināta ar 09.06.2016. RTA rīkojumu Nr. 4.4/227)

Padomes priekšsēdētājs – prof., Dr.sc.ing., Egils Ginters

Priekšsēdētāja vietnieks  - prof., Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Padomes locekļi:

prof., Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs,

prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts,

asoc. prof. Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis,

prof. Dr.sc.ing. Sarma Cakula

Zinātniskā sekretāre Dr.paed. Svetlana Ušča

PEDAGOĢIJAS PROMOCIJAS PADOME (apstiprināta ar 04.11.2016. RTA rīkojumu Nr. 4.4/74)

Padomes priekšsēdētājs - prof.., Dr.paed. Jānis Dzerviniks,

Priekšsēdētāja vietniece - Dr.paed. Ilga Prudņikova

Padomes locekļi:

prof., Dr.paed. Velta Ļubkina,

Dr.paed. Aivars Kaupužs,

prof., Dr.paed. Ingrida Baranauskiene,

prof., Dr.habil.paed. Irēna Žogla,

prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele

Zinātniskā sekretāre Dr.paed. Svetlana Ušča

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.