Norēķinu konts maksājumiem par studiju maksu

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Tālruņa numurs 28325368

 Norēķinu konts maksājumiem par mācību pakalpojumiem, izziņām un diplomu vākiem

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr.90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts LV70HABA0551029769415

Norēķinu konts maksājumiem par dienesta viesnīcu Maskavas ielā 22, Rēzeknē

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr.90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts LV92HABA0551037599538

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.