Mūžizglītības centrs (MiC)

Mūžizglītības centrs (MiC) ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas struktūrvienība, kas izveidota 2011.gada februārī uz Tālākizglītības centra bāzes, papildinot centra darbības mērķus un uzdevumus, kā arī paplašinot darbošanās un piedāvājumu iespējas.

MiC darbības mērķis ir veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un izglītības pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām un privātām interesēm. Pamatdarbības veids ir mūžizglītības programmu izstrāde, piedāvājums, īstenošana un pārvaldība.

Kontaktinformācija

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 115. telpa, Rēzekne, LV 4601

Tel. +371 26411587

E-pasts: muzizglitiba@rta.lv

Mūžizglītības centra vadītāja

Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
Pieņemšanas laiks: Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Starptautiskās mūžizglītības un tālmācības projektu koordinatore (ilgstoša prombūtne)

Margarita Graičonoka
Margarita.Graiconoka@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa

Mūžizglītības koordinatore

Anita Strode
Anita.Strode@rta.lv
29336118
Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa

Lietvede

Aija Vonoga
Aija.Vonoga@rta.lv
26140679
Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.