LZP Apstiprinātie eksperti

Vārds, Uzvārds

Zinātņu nozare

Termiņš

Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts
Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
26.03.2022.
Dr.paed. Aina Strode
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
18.11.2022.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
26.03.2022.
Dr.paed. Ilga Prudņikova
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
18.12.2022.
Dr. philol. Sanita Martena
Humanitārās un mākslas zinātnes – Valodniecība un literatūrzinātne
25.05.2023.
Dr.oec. Iveta Mietule
Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība
17.06.2023.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Inženierzinātnes un tehnoloģijas - Vides inženierija un enerģētika
01.09.2024.
Dr.sc.ing. Sergejs Kodors
Inženierzinātnes un tehnoloģijas-Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
06.10.2024.
Dr.paed. Svetlana Ušča
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
04.11.2023.
Dr.oec. Jeļena Lonska
Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība
06.10.2024.
Dr.paed. Velta Ļubkina
Sociālās zinātnes -Izglītības zinātnes
01.11.2021.
Dr.oec. Anda Zvaigzne
Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība
01.11.2021.
Dr.oec. Lienīte Litavniece
Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība
28.11.2021.
Dr.paed. Mārīte Rozenfelde
Sociālās zinātnes -Izglītības zinātne
19.12.2021.
Dr.sc.ing. Artis Teilāns 
Inženierzinātnes un tehnoloģijas - Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
19.12.2021.
Dr.oec. Iluta Arbidāne
Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība
16.01.2022.
Dr.oec. Ērika Žubule
Sociālās zinātnes - Ekonomika un uzņēmējdarbība
20.02.2022.
Dr. phil. Gilberto Marzano
Sociālās zinātnes - Izglītības zinātnes
Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbība
24.03.2022.
Dr. philol. Angelika Juško-Štekele
Humanitārās un mākslas zinātnes – Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
17.06.2023.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.