Izglītības, valodu un dizaina fakultāte : Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība
Pirmsskolas skolotājs Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Sociālais rehabilitētājs Studiju virziens „Sociālā labklājība”
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība
Interjera dizains Studiju virziens „Mākslas”
Lietišķā komunikācija un tulkošana Studiju virziens „Tulkošana”
Skolotājs, studiju modulis: "Valodu joma- angļu un vācu valodas skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolotājs, studiju modulis: "Tehnoloģiju joma- dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Sociālais pedagogs Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolotājs, studiju modulis: "Valodu joma- latviešu valodas un literatūras skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolotājs, studiju modulis: "Sociālā un pilsoniskā joma - sociālās un pilsoniskās jomas skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Sākumizglītības skolotājs Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Speciālā izglītība Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolotājs, studiju modulis: "Matemātikas joma- matemātikas skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Skolotājs, studiju modulis: "Dabaszinātņu joma- Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs" Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija Studiju virziens „Sociālā labklājība”
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība
Izglītības zinātnes (mag.) Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība
Dizains (mag.) Studiju virziens „Mākslas”
Speciālā pedagoģija (mag.) Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Doktora studiju programmas
Struktūrvienība
Izglītības zinātnes Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.