RTA INŽENIERZINĀTŅU INSTITŪTS

Inženierzinātņu institūts (IZI) ir RTA Inženieru fakultātes struktūrvienība, kas darbojas, pamatojoties uz RTA IZI nolikumu, LR Zinātniskās darbības likumu, LR Augstskolu likumu, RTA Satversmi, RTA Nolikumu par zinātnisko darbību un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem.

Zinātnes nozare: Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Mērķis: veikt pētījumus inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē, izpildīt pētnieciskos līgumdarbus inženierzinātnēs un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs, lai nodrošinātu pētniecību un zinātnisko darbību, zinātnē balstītas augstākās izglītības pieejamību, zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un sadarbību ar ražošanas sfēru Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei.

Darbības virzieni:

  • elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • mašīnbūve un mehānika;
  • materiālzinātne;
  • vides inženierija un enerģētika;
  • citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tajā skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas.

Inženierzinātņu institūta direktors

Docents, Dr.sc.ing.,
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv
28005585
Atbrīvošanas aleja 115, K-3, 103.A telpa
0000-0002-1066-1887

Lietvede

Mg.oec.,
Anita Sauša

Anita.Sausa@rta.lv
29382225
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.