Dekāns

Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
+371 26529669
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 309.telpa
0000-0003-3185-9451

Fakultātes studiju procesa speciāliste - lietvede

Mg.sc.env.,
Sintija Augule

Sintija.Augule@rta.lv
26420456
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 310.telpa

Fakultātes studiju procesa speciāliste

Mg.oec.,
Anita Sauša

Anita.Sausa@rta.lv
29382225
Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 313.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.