RA Goda absolvents Osvalds Batņa: „Labus rezultātus sasniedz tie, kuriem ir vēlēšanās pilnveidot savas prasmes”

Osvalds Batņa strādā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Rēzeknes Augstskolā (RA) viņš ir absolvējis darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāja ar papildspecialitāti „Datorgrafika” studiju programmu. 2015. gadā O. Batņa saņēma RA Goda absolventa titulu.

Tā kā vidusskolā tika iegūta vidējā izglītība kopā ar mēbeļgaldnieka specialitāti un RA tikko bija atvērusies jauna programma, kur mācīja jaunos darbmācības skolotājus, tad nu Osvalda izvēle bija studēt tieši šajā RA programmā.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Inga Pumpure: „Mans darbs un hobijs vienlaicīgi ir dažādu semināru sagatavošana un vadīšana”

Inga Pumpure ir no Baldones, absolvējusi Rēzeknes Augstskolas (RA) maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”. Ir pašnodarbināta persona – sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus (30 uzņēmumiem), kā arī ir lekciju, semināru un kursu vadītāja. 2015. gadā viņa saņēma RA Goda absolventa titulu.

I. Pumpure stāsta, ka tā kā maģistra studijas tieši grāmatvedībā Latvijā nav pieejamas, tad meklējusi programmu, kura visvairāk atbilst viņas vēlmēm šajā jomā, tāpēc izvēlējusies studijas RA.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Aija Tereško: „Izvēlieties profesiju, kura patīk un turpmākajā nākotnē dos iespēju darīt veicamo darbu ar prieku!”

Aija Tereško nāk no Dagdas novada Konstantinovas pagasta, taču pašlaik dzīvo Ludzā un strādā Ezersalas internātpamatskolā par direktora vietnieci izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotāju. Rēzeknes Augstskolā (RA) Aija ir absolvējusi humanitāro zinātņu akadēmiskā bakalaura studiju programmu filoloģijā, profesionālā maģistra studiju programmu speciālajā pedagoģijā un ir ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. 2015. gadā Aija saņēma RA Goda absolventa titulu.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Daina Zvejsalniece: „Mans dārzs ir mana mācību klase”

Daina Zvejsalniece 2010. gadā absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultāti, iegūstot ekonomista kvalifikāciju, savukārt 2013. gadā tika absolvēta Izglītības un dizaina fakultāte, iegūstot vides dizainera kvalifikāciju.

Par izvēli studēt šajās studiju programmās Daina saka: „Esmu mazais uzņēmējs, un man ir sava dārzniecība. Protams, ir vajadzīgas ekonomiskās zināšanas un tiešās specialitātes izglītība dārzu dizainā. Un skola ir tāds dzīves izaicinājums, kas ceļ pašvērtējumu un maina skatījumu uz esošajām lietām, gluži kā ceļošana.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Diāna Bravacka: „Par savu misiju uzskatu atdot iegūtās zināšanas jaunākajai paaudzei”

Diāna Bravacka Rēzeknes Augstskolā (RA) ir absolvējusi latviešu valodas un literatūras skolotāja programmu, kā arī akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija” un akadēmiskā maģistra studiju programmu „Filoloģija”. Viņa strādā par latviešu valodas un literatūras, kā arī informātikas skolotāju Priekuļu pamatskolā. 2015. gadā viņa saņēma RA Goda absolventa titulu.

Par savu studiju izvēli Diāna stāsta: „Preiļu 1. vidusskolā padziļināti mācījos matemātiku, apguvu programmēšanas pamatus. Jau vidusskolā skolotāji manī bija pamanījuši valodnieka dotības, mudināja to apgūt. Spītējos – negribēju to atzīt un sākotnēji izvēlējos praktiskākas lietas, bet... filoloģija tomēr bija tā joma, kurā es jutos spēcīga ar ieliktajām pamatzināšanām. Kad tika atvērta RA, jau strādāju skolā, tā ka atlika vien iet mācīties uz to augstākās izglītības iestādi, kas tuvāk manai dzīvesvietai. Rīga mani nevilināja. Bet turpmākās maģistrantūras studijas uzsāku jau iepazīto augstskolas pasniedzēju iespaidā – tik nepārvarams bija vilinājums atkal klausīties I. Šuplinskas, O. Šibanovas, A. Juško-Štekeles, L. Bernānes u.c. pasniedzēju saistošajās lekcijās.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvents Kristaps Keišs: „Katra diena ir ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem”

Kristaps Keišs ir absolvējis Rēzeknes Augstskolas (RA) profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”. Viņš aktīvi un profesionāli darbojas savā izvēlētajā jomā – ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Praktikums” (Jūrmala) direktors, „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (Jūrmala) sociālais darbinieks, Latvijas Tālmācības profesionālā centra (Rīga) pedagogs un Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes (Rīga) priekšsēdētājs. 2015. gadā K. Keišs saņēma RA Goda absolventa titulu.

„Latvijā sociālos pedagogus sagatavo tikai divas augstākās izglītības iestādes Latvijā. Esmu no Balviem, tāpēc reģionāli Rēzeknes Augstskola bija tuvāk mājām,” savu izvēli studēt RA pamato K. Keišs, piebilstot, ka svarīgi bijis arī tas, ka RA esot bijusi iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Velga Krukovska: „Studiju laiks RA – radoša atmosfēra, interesanti cilvēki un neaizmirstami notikumi”

Velga Krukovska dzīvo Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Adamovā. Ir absolvējusi Rēzeknes Augstskolas (RA) studiju programmu „Apģērbu dizains un tehnoloģija”, nodarbojas ar apģērbu dizainu un šūšanu, radot oriģinālus un skaistus tērpus. 2015. gadā V. Krukovska saņēma RA Goda absolventa titulu.
Atceroties RA absolvēto studiju programmu un studiju kursus, Velga atzīst, ka „ne vienmēr svarīgi ir tas, kas tiek piedāvāts, bet, cik no tā visa students var iegūt un likt tam strādāt savā labā”.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvents Romualds Laizāns: „Zvērināta notāra darbs ir interesants katru dienu un katrā darāmajā lietā”

Romualds Laizāns ir no Rēzeknes novada Lendžu pagasta Stapuļiem. 2001. gadā absolvējis Rēzeknes Augstskolas (RA) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”, strādā par zvērinātu notāru. 2015. gadā viņš saņēma RA Goda absolventa titulu.

R. Laizāns stāsta: „Esmu Latvijas zvērināts notārs, ar LR Tieslietu ministrijas 01.06.2010. rīkojumu iecelts zvērināta notāra amatā Latgales apgabaltiesas teritorijā, ar prakses vietu Rēzeknē. Šobrīd arī esmu ievēlēts Latvijas Zvērinātu notāru padomē kā padomes loceklis no Latgales apgabaltiesas teritorijas.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvents Aigars Metlāns: „Augstskolas pasniedzēji ir iemācījuši domāt gan tehniski, gan arī – radoši”

Aigars Metlāns Rēzeknes Augstskolā (RA) ir absolvējis profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris”, iegūstot bakalaura grādu vides zinātnēs un specialitāti – vides aizsardzības inženieris – ekotehnologs. A. Metlāns ir no Ludzas novada Pušmucovas pagasta, strādā SIA „ALAAS”. 2015. gadā viņš ieguva RA Goda absolventa titulu.
A. Metlāns stāsta: „Kad atnācu uz augstskolu un iepazinos ar tās piedāvājumu, sapratu, ka šī ir tā studiju programma, kurā vēlos studēt. Izlēmu, ka šī izglītība man ir ļoti nepieciešama un šobrīd ne mirkli nenožēloju savu izvēli.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Mārīte Saulīte: „Atsaucība, viesmīlība un cilvēciskais faktors – vislabāk raksturo studiju procesu RA”

Rēzeknes Augstskolas (RA) absolvente Mārīte Saulīte, kura 2015. gadā ieguva RA Goda absolventa titulu, ir dzimusi, augusi un arī pašlaik dzīvo Ogres novadā. Strādā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā par lektori un ir prakšu vadītāja studiju programmā „Podoloģija”. Paralēli viņa strādā arī par podoloģi savā ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinetā Ogrē.

Studijas RA Mārīte uzsāka 2006. gadā, izvēloties studēt augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Pedagoģija”. Par savu izvēli studēt tieši RA, absolvente teic: „Rēzeknes Augstskolu izvēlējos nejauši, meklējot iespējas paralēli darbam un divu dēlu audzināšanai iegūt augstāko pedagoģisko izglītību.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Ilga Matule: „Ieklausieties sevī un sekojiet savam sirds aicinājumam!”

Ilga Matule Rēzeknes Augstskolā (RA) studēja Ekonomikas fakultātē (uzņēmējdarbības vadības specialitāte), kur ieguva ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju komercpakalpojumu vadībā. Ilga nāk no Ludzas, bet jau 15 gadus dzīvo Rīgā. Kopš 2002. gada viņa ir LR zvērināta revidente (sertifikāts Nr.140), jau 10 gadus strādā zvērinātu revidentu komercsabiedrībā SIA „Leinonen Audit” par valdes locekli un zvērinātu revidenti. SIA „Leinonen Audit” ir starptautiska grāmatvedības un konsultāciju uzņēmuma „Leinonen Group” daļa. 2015. gada augustā Ilga saņēma RA Goda absolventa titulu.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvents Normunds Teirumnieks: par studiju laiku RA un darbu metālapstrādes uzņēmumā

2015. gadā RA Goda absolventa titulu saņēma Normunds Teirumnieks, kurš ir no Rēzeknes novada Silmalas pagasta un šobrīd dzīvo Rēzeknē. Strādā metālapstrādes uzņēmumā SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ par kvalitātes vadību sistēmu vadītāju.

2012. gadā Normunds absolvēja RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Mehatronika”, iegūstot profesionālo bakalaura grādu mehatronikā un inženiera kvalifikāciju mehatronikā. Bija vēlme turpināt studijas, tāpēc uzreiz pēc inženierprojekta aizstāvēšanas viņš pieteicās studijām RA maģistrantūras studiju programmā „Datorsistēmas”, kas arī tika absolvēta.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvents Edgars Blinovs: „RA studiju laiks – noderīgas zināšanas, kolosāli draugi un atpazīstamība”

Edgars Blinovs ir no Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšu ciemata. Viņa pašreizējā darbavieta ir Ozolaines pagasta pārvalde. 2008. gadā absolvējis Rēzeknes Augstskolas bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne” un 2010. gadā – maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”. 2015. gadā E. Blinovs saņēma RA Goda absolventa titulu.

RA absolvents stāsta, ka šajās studiju programmās izlēmis studēt pilnīgi spontāni, jo savu dzīvi iesākumā vēlējies saistīt ar robežsardzi. Lai nodrošinātos, ja netiks robežsardzē, papildus iesniedzis dokumentus arī augstskolā. Ticis robežsardzē, taču bija jāizdara izvēle. Tā nu sanācis, ka, mammas iedrošināts, izvēlējies par labu augstskolai.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Aija Ozoliņa: „Rēzeknes Augstskolas galvenā veiksmes atslēdziņa ir kritiskās domāšanas attīstīšana”

RA Goda absolvente Aija Ozoliņa ir dzimusi un arī pašlaik dzīvo Krustpils novada Variešu pagastā. Rēzeknes Augstskolā (RA) ieguvusi finansista kvalifikāciju, sociālo zinātņu maģistra akadēmisko grādu vadības zinātnē, profesionālo bakalaura grādu izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. Šobrīd strādā Antūžu speciālajā internātpamatskolā, kur māca skolēniem matemātiku un informātiku, bet periodiski darbojas arī dažādos projektos citās izglītības iestādēs.

Par savu dzimto vietu – Krustpils novada Variešu pagastu – A. Ozoliņa saka: „Šeit ir viss: manas domas, mans darbs, mans prieks un arī manas bēdas, manas atmiņas, mana pagātne, tagadne un nākotne. Šajā pagastā sākās manas patstāvīgā darba gaitas. Mana pirmās darba pieredzes padsmitgade aizzibēja finanšu jomā, pavisam nemanot būs pagājusi pirmā desmitgade, kopš esmu pieņēmusi jaunu, nenoliedzami, interesantu izaicinājumu, kas ieviesa nozīmīgas korekcijas manos darba pienākumos.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Anda Opoļska: par darbu arhīvā, studijām Rēzeknes Augstskolā un gūto pieredzi

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Gerda Vogule: „Atrodiet nodarbošanos, kas jums patīk, un padariet to par savu maizes darbu!”

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Dzidra Dukšta: „Izvirziet augstus mērķus un tos sasniedziet, pārvarot grūtības!”

2015. gada augustā RA Goda absolventa titulu saņēma Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta, kura ir arī ķīmijas skolotāja.

2000. gadā Dz. Dukšta absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) maģistra studiju programmu „Pedagoģija”. Apgūt jaunas zināšanas viņa nolēmusi, jo, strādājot skolā, sapratusi, ka „padomju pedagoģijas atziņas ir jāpārskata, jāmācās, lai ietu kopsolī ar laiku”.

Runājot par RA studiju laiku, Dz. Dukšta stāsta, ka tas bijis ļoti intensīvs, bagāts ar klātienes nodarbībām, apjomīgiem mājas darbiem. Kursabiedri esot bijuši draudzīgi, atraktīvi un izpalīdzīgi. „Mēs bijām pirmie maģistrantūras studiju programmas absolventi.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Līga Ustane: par profesijas izvēli, spilgtākajiem RA studiju laika mirkļiem un darbu skolā!

Līga Ustane ir dzimusi un uzaugusi Rēzeknē. 2013. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas (RA) studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, bet šogad pavasarī RA ir iegūts maģistra grāds pedagoģijā. Darba gaitas Līgai paiet Limbažos, kur viņa Limbažu novada ģimnāzijā skolēniem māca ģeogrāfiju un sociālās zinības. Šogad jaunā skolotāja saņēma RA Goda absolventa titulu.

„Jau mācoties sākumskolā, neapzināti interesi piesaistīja skolotāju darba formas un stils, kā viņi vada stundu. Manīju tās lietas, kas katram pedagogam bija stiprās puses, un tās, kuras varbūt reizēm arī nepadevās. Ļoti saistīja skolotāja profesija, bet mācību priekšmetu, kuru pati mācīšu, izvēlējos tikai vidusskolā,” par savas profesijas izvēli stāsta Līga.

PDF Lasīt pilnu stāstu

RA Goda absolvente Milāna Bule: par studiju laiku RA un darbu Ludzas Novadpētniecības muzejā

Milāna Bule (dz. Šutova) ir dzimusi Ludzā un šobrīd ir Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore. Viņa ir absolvējusi Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju programmu „Vēsture”, kā arī ieguvusi vēstures, kultūrvēstures un sociālo zinību skolotājas kvalifikāciju. Šogad augustā M. Bule saņēma RA Goda absolventa titulu.

Jau kopš skolas gadiem M. Buli ir interesējusi tiesību zinātne, vēsture, kā arī savas skaistās Ludzas pilsētas vēsture, tāpēc pēc skolas absolvēšanas viņa izvēlējās studēt Rēzeknes Augstskolā, lai padziļinātu savas zināšanas šajā jomā. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem studiju laikā viņa atceras braucienu uz Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanas nometni – Vjatlagu (Kirovas apgabals, Krievija), kā rezultātā tika izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs par Padomju laika represijām 1941. gadā.

PDF Lasīt pilnu stāstu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.