Jautājumi un atbildes

 1. Kas ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija?
 2. Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir filiāle?
 3. Kādas studiju iespējas piedāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija?
 4. Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var pieteikties studijām, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu?
 5. Kad sākas uzņemšana studijām uz augstākās izglītības bāzes?
 6. Vai dokumentus maģistrantūrā var iesniegt elektroniski?
 7. Kāda ir studiju maksa?
 8. Vai ir iespējams saņemt kredītu?
 9. Vai studējošo vecums ir ierobežots?
 10. Kādas ir absolventu iespējas darba tirgū?
 11. Kad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir Informācijas diena?
 12. Kādi ir uzņemšanas noteikumi?
 13. Kad sākas dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi?
 14. Kādi dokumenti iesniedzami Uzņemšanas komisijā?
 15. Vai, studējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, ir iespējas studēt ārzemēs?
 16. Vai ir iespēja studēt doktora studiju programmās?
 17. Ko nozīmē 1. un 2. līmeņa programmas?
 18. Kas ir kredītpunkts?
 19. Par pāreju no citām augstskolām. Vai tas ir iespējams? Kādi ir nosacījumi?
 20. Kādi dokumenti ir iesniedzami imatrikulācijai vēlākajos studiju kursos?
 21. Vai studējošie tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu?
 22. Kādas laboratorijas darbojas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā?
 23. Kādas ir ārpusstudiju aktivitātes?
 24. Kādēļ būtu vērts izvēlēties studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā?

 

1. Kas ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija?

Jau kopš pirmās Latvijas Republikas laikiem Latgales reģiona attīstībā fundamentāla nozīme ir augstākās izglītības iestādēm. Rēzeknē ilgus gadus darbojies Rēzeknes Valsts skolotāju institūts (1925–1944), pēc ēkas atjaunošanas savulaik te ir bijusi arī Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1947–1956), Rēzeknes internātskola (1956–1987), un pēc tam atkal Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1987 – 1991). Kopš 1991. gada te darbojas Rēzeknes Skolotāju institūts, kas 1995. gadā tiek iekļauts Rēzeknes Augstskolas (RA) sastāvā kā RA Pedagoģiskā fakultāte, bet patstāvīga augstākās izglītības iestāde atdzimst Latvijas Trešās atmodas laikā

No 1993. gada 1. jūlija RA sāka darboties kā patstāvīga mācību iestāde. 2009. gadā Rēzeknes Augstskola saņēma diplomu pielikumu Atzinības zīmi, ko piešķīra Eiropas Komisija.

2016.gada sākumā Rēzeknes Augstskola pārtapa par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, likumprojektu par akadēmijas Satversmi 2015. gada nogalē apstiprināja Saeima.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir valsts akadēmija. Beztermiņa akreditācija iegūta 1999. gada 11. jūlijā. Akadēmijas mērķis ir nodrošināt akadēmiskās un profesionālās studijas, kas atbilst Latvijas un Latgales reģiona tautsaimnieciskajām prioritātēm un prasībām, kā arī Eiropas Savienības prasībām. Visas piedāvātās studiju programmas ir akreditētas/ licencētas. Tās atbilst valsts noteiktajiem standartiem. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsniedz valsts atzītus diplomus, kas dod iespēju konkurēt darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.


← Jautājumu saraksts

 

2. Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir filiāle?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir viena filiāle - Līvānos.

Adrese: Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpas, Rīgas iela 113/117, Līvāni (tālr. 29537335, e-pasts: Ilze.Vanaga@rta.lv).

 

← Jautājumu saraksts

 

3.Kādas studiju iespējas piedāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā divus pamatstudiju veidus: pilna laika (klātiene) un nepilna laika (neklātiene). Nepilna laika studiju grafiks tiek sastādīts tā, lai tas būtu izdevīgs cilvēkiem, kuri strādā. Ir iespēja izvēlēties studiju programmu atbilstoši savām interesēm. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, studiju process tiek nodrošināts arī attālinātā formā.

RTA darbojas trīs fakultātes. Tās īsteno vairākus studiju virzienus.

Inženieru fakultāte
 • Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
 • Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
 • Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība
 • Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
 • Studiju virziens „Mākslas
 • Studiju virziens „Tulkošana
 • Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports
 • Studiju virziens „Sociālā labklājība
 • Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
 • Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
 • Studiju virziens „Ekonomika
 • Studiju virziens „Informācijas un komunikācijas zinātnes
 • Studiju virziens „Tiesību zinātne
 • Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Studiju noslēgumā studējošais iegūst valsts atzītu diplomu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā darbojas Mūžizglītības centrs, kas piedāvā profesionālās ievirzes un pilnveides mūžizglītības programmas, tālmācības programmas, kā arī atsevišķus akreditētu un licencētu augstākās izglītības studiju programmu kursus. Kursu noslēgumā klausītājs saņem apliecību (sertifikātu)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs piedāvā izstrādāt dažādas mācību programmas, atbilstoši valsts un privātā sektora iestāžu pasūtījumam.

← Jautājumu saraksts

4. Vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var pieteikties studijām, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu?

Jā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pamatstudiju programmās var pieteikties, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu. Lai reflektants sekmīgi noformētu pieteikumu, viņam ir jāiepazīstas ar Vienotās uzņemšanas sistēmas darbību portālā www.latvija.lv vai arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājaslapā www.rta.lv.

Jauno studentu pieteikšanās studijām vienotajā uzņemšanas sistēmā tiek plānota no 6. līdz 12. jūlijam.

← Jautājumu saraksts

5. Kad sākas uzņemšana studijām uz augstākās izglītības bāzes?

No 6. līdz 19.  jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var pieteikties augstākā līmeņa studijām.

Informāciju par uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var saņemt: 

RTA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Alvīne Kazinika, tālr.: 26462152, e-pasts: Alvine.Kazinika@rta.lv

Komunikāciju speciāliste: Mārīte Mežāre, tālr.: 29555343, e-pasts Marite.Mezare@rta.lv

← Jautājumu saraksts

6. Vai dokumentus maģistrantūrā var iesniegt elektroniski?

No 26.jūnija līdz 19.jūlijam notiek pieteikšanās RTA elektroniskajā sistēmā maģistra studiju programmās.

Informāciju par uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var saņemt: 

RTA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Alvīne Kazinika, tālr.: 26462152, e-pasts: Alvine.Kazinika@rta.lv

Komunikāciju speciāliste: Mārīte Mežāre, tālr.: 29555343, e-pasts Marite.Mezare@rta.lv

← Jautājumu saraksts

7. Kāda ir studiju maksa?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studiju maksa salīdzinoši ar citām augstākās izglītības iestādēm ir zemāka. Pilna laika studiju programmās maksa ir no 1520 līdz 4550 eiro gadā. Nepilna laika studijas gadā izmaksā no 1140 līdz 1490 eiro. Studiju maksas izmaiņas tiek pieņemtas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senātā ne vēlāk kā aprīļa mēnesī, savlaicīgi informējot par to studējošos un potenciālos studētgribētājus.

← Jautājumu saraksts

8. Vai ir iespējams saņemt kredītu?

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā eiro valūtā.

 • Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru.
 • Studējošā kredīts – paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 344,00 eiro mēnesī.

Sīkāku informāciju var saņemt kredītu piešķiršanas komisijā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas alejā 115, 302. kabinetā.

← Jautājumu saraksts

9. Vai studējošo vecums ir ierobežots?

Nē. Studētgribētājiem noteiktajā programmā jāņem vērā uzņemšanas noteikumu prasības, taču vecuma ierobežojumu nav.

← Jautājumu saraksts

10. Kādas ir absolventu iespējas darba tirgū?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija katru gadu aprīlī organizē Informācijas dienu. Pasākumā ir pieejama visplašākā informācija:

 • par studiju programmām, to aktualitāti un konkurētspēju darba tirgū;
 • par uzņemšanas nosacījumiem;
 • par pieteikšanos pamatstudijām Vienotajā uzņemšanas sistēmā;
 • par valsts finansētām budžeta vietām pilna laika studijām;
 • par studiju un prakses iespējām ārzemēs;
 • par studentu dienesta viesnīcu;
 • par jebkuru jautājumu, kas interesē vidusskolēnus.

Uzziņas pa tālr. 26656553, e-pastu: san@rta.lv.

← Jautājumu saraksts

11. Kad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir Informācijas diena?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija katru gadu aprīlī organizē Informācijas dienu, kuras laikā interesentiem ir pieejama visplašākā informācija:

 • par studiju programmām, to aktualitāti un konkurētspēju darba tirgū;
 • par uzņemšanas nosacījumiem;
 • par pieteikšanos pamatstudijām Vienotajā uzņemšanas sistēmā;
 • par valsts finansētām budžeta vietām pilna laika studijām;
 • par studiju un prakses iespējām ārzemēs;
 • par studentu dienesta viesnīcu;
 • par jebkuru jautājumu, kas interesē vidusskolēnus.

Uzziņas pa tālr. 26656553, e-pastu: san@rta.lv.

← Jautājumu saraksts

12. Kādi ir uzņemšanas noteikumi?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas uzņemšanas noteikumi 2021. gadam pieejami šeit.

← Jautājumu saraksts

13. Kad sākas dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi

Jauno studentu pieteikšanās studijām vienotajā uzņemšanas sistēmā tiek plānota no 6. līdz 12. jūlijam.

Informāciju par uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var saņemt: 

RTA Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Alvīne Kazinika, tālr.: 26462152, e-pasts: Alvine.Kazinika@rta.lv

Komunikāciju speciāliste: Mārīte Mežāre, tālr.: 29555343, e-pasts Marite.Mezare@rta.lv

← Jautājumu saraksts

14. Kādi dokumenti iesniedzami Uzņemšanas komisijā?

Reflektantiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums.
 2. Dokumenta par vidējo/augstāko izglītību un atzīmju izraksta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus).
 3. 1 fotokartiņa (3x4).
 4. Pases vai ID kopija (personīgi uzrādot pasi vai ID).
 5. Ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
 6. Konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģināls.
 7. Dzīves un darba gājums (CV) – tikai augstākā līmeņa studijām.

Par dokumentu noformēšanu RTA  jāmaksā:

 • Vienotajā pieteikšanās sistēmā pamatstudiju programmās – EUR 35,00.
 • Pēc reflektantu uzņemšanas vienotajā pieteikšanās sistēmā pamatstudiju programmās, augstākā līmeņa un maģistra studiju programmās un doktora studiju programmās – EUR 35,00.
 • No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

← Jautājumu saraksts

15. Vai, studējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, ir iespējas studēt ārzemēs?

Jā, šāda iespēja ir. RTA studentiem tiek piedāvātas iespējas studēt kādā no 190 RTA partneraugstskolām – Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Grieķijā, Norvēģijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā, Maltā, Krievijā, Gruzijā u.c. Studenti var piedalīties studiju vai prakses mobilitātēs ar ERASMUS+ vai citu projektu stipendijām.

← Jautājumu saraksts

16. Vai ir iespēja studēt doktora studiju programmās?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir iespēja studēt šādās doktora studiju programmās: „Izglītības zinātnes”, „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”, „Lāzertehnoloģijas” un „Ekonomika un uzņēmējdarbība”.

← Jautājumu saraksts

17. Ko nozīmē 1. un 2. līmeņa programmas?

Augstākā izglītība tiek iedalīta divos posmos. Pirmais posms: koledžu izglītība, profesionālā akadēmiskā augstākā izglītība; otrais posms: maģistrantūra, doktorantūra.

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas) nodrošina 4.profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Studiju ilgums ir 2 – 3 gadi. Pēc šīm studijām var iestāties un turpināt studēt kādā no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām.

Savukārt 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un profesionālo bakalaura grādu profesionālās darbības jomā. Tā ir pilna apjoma augstākā izglītība, kas apgūstama vismaz 4 gados.

Augstākā līmeņa studijas ir studijas, kuras persona turpina pēc iegūtās profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas vai bakalaura grāda. Šo programmu ilgums var būt no 1,5 gadi līdz 3 gadiem, pēc to absolvēšanas tiek iegūts maģistra grāds vai profesionālā kvalifikācija.

← Jautājumu saraksts

18. Kas ir kredītpunkts?

Katrs studiju kurss ir mērāms kredītpunktos. Kredītpunkts ir studenta studiju darba uzskaites kvantitatīvā mērvienība, kas atbilst 40 studenta darba stundām, no tām pilna laika studijās 40% ir kontaktnodarbības. Kredītpunktus iegūst pēc sekmīgi nokārtota studiju kursa pārbaudījuma. Pilna laika studenti studiju gada laikā apgūst priekšmetus, kuru kopējā kredītpunktu summa ir 40. Nepilna laika studentu apgūto kredītpunktu skaits semestrī var būt līdz 20.

← Jautājumu saraksts

19. Vai var pāriet no citas augstākās izglītības iestādes un studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā? Kādi ir nosacījumi?

Pāreja no citām augstākajām mācību iestādēm ir iespējama. Imatrikulācija studijām vēlākajos studiju posmos ir iespējama, ja iepriekš apgūtā licencētas/ akreditētas studiju programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem un ja attiecīgajā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmā ir brīvas vietas. Programmu pielīdzināšanas kārtība ir stingri reglamentēta. Arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošais noteiktā kārtībā var pāriet no vienas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas programmas uz citu.

← Jautājumu saraksts

20. Kādi dokumenti ir iesniedzami imatrikulācijai vēlākajos studiju kursos?

Pretendenta iesniegums par iepriekšējā augstskolā apgūto studiju kursu pielīdzināšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas konkrētajai programmai, iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments (atzīmju izraksts/ sertifikāts/ diploms, diploma pielikums), augstskolā apgūto kursu anotācijas vai īsās studiju programmas, iesniegums, pases kopija (personiski uzrādot pasi), 2 fotokartiņas (3x4), ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), dzīves un darba gājums (CV).

← Jautājumu saraksts

21. Vai studējošie tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem tiek piedāvāta  iespēja dzīvot dienesta viesnīcā (DV). 

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RTA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem cilvēkiem vai dzīvot atsevišķi (viens pats). Maksa par dzīvošanu DV (cenā ietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdens piegāde (aukstais ūdens), kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, siltumapgāde):

 • 3-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 65,00 mēnesī;
 • 2-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 75,00 mēnesī;
 • 1-vietīgā istabiņa– EUR 120,00 mēnesī.

RTA DV īres maksā nav iekļauti (bet par to papildus nevajag maksāt) izdevumi par: internetu, par koplietošanas zonās esošās sadzīves tehnikas un iekārtu lietošanu, par karstā ūdens gatavošanu.

Kontakti: Dienesta viesnīcas vadītāja Inese Jermakoviča: e-pasts: Inese.Jermakovica@rta.lv, tālr. +371 26554506

← Jautājumu saraksts

22. Kādas laboratorijas darbojas RTA?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā šobrīd darbojas 17 dažādas inženierzinātņu modernākās laboratorijas Baltijā – Fizikālo procesu laboratorija; Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorijas; Materiālu mehānisko pētījumu laboratorija; Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas laboratorija; Mehatronikas apmācības klase; Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorija; Ķīmisko procesu laboratorija; Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorija; Ekotehnoloģiju laboratorija; CAD/CAE/CAM apmācības klase; Paraugu sagatavotava; Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija; Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorija; Studentu radošās darbnīcas iekārtas. Ir izveidots Lāzetehnoloģiju centrs. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir vadošais tehnoloģiju centrs Austrumlatvijā.

← Jautājumu saraksts

23. Kādas ir ārpusstudiju aktivitātes?

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, paši organizējot pasākumus, kā arī piedaloties pilsētas, valsts mēroga sabiedriskās norisēs.

Tie studenti, kam patīk dziedāt, var iesaistīties jauktajā korī „Sonitum” un priecēt klausītājus dažādos akadēmijas pasākumos. Darbojas arī deju kopa „Dziga”. Savukārt aktiermākslas iemaņas var apgūt studentu teātrī „ĶerRA”.

Katrā fakultātē darbojas Studējošo pašpārvalde, kur var gūt pieredzi projektu, pasākumu vadīšanā un organizēšanā, sastapt domubiedrus, kā arī risināt dažādus aktuālus jautājumus. Tāpat studenti darbojas arī Studējošo padomē un pārstāv akadēmiju Latvijas Studentu apvienībā.

← Jautājumu saraksts

24. Kādēļ būtu vērts izvēlēties studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā?

Katrs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas students studiju laikā iegūst stabilas zināšanas, profesionālas iemaņas un prasmes izvēlētajā studiju programmā. Paralēli teorētiskajām nodarbībām visās programmās ir paredzētas arī studiju prakses, kas nodrošina praktisko iemaņu apgūšanu, tāpat arī tiek praktizētas dažādas darba formas: semināri, kolokviji, prāta vētras, disputi, lomu spēles, diskusijas u.c. Iegūtās zināšanas ļauj konkurēt Latvijas, kā arī Eiropas Savienības darba tirgū. Un pats svarīgākais – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopējais studējošo skaits šobrīd ir 1600 studentu, kas ļauj docētājiem saglabāt individuālas un radošas studiju formas, garantējot kvalitatīvu, mūsdienu modernajām tehnoloģijām atbilstošu studija procesa norisi.

← Jautājumu saraksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.