Dekāne

Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Atbrīvošanas aleja 115, 224.telpa
0000-0002-9762-3874

Studiju procesa speciāliste - lietvede

Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

Aija.Cerpinska@rta.lv
28338556
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa

Fakultātes studiju procesa speciāliste

Lilita Ruža
Lilita.Ruza@rta.lv
28314340
Atbrīvošanas alejā 115, 221.kab.

Studiju procesa speciāliste-lietvede

Aija Vonoga
Aija.Vonoga@rta.lv
26140679
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.