ERASMUS+ dokumentu paraugi

WORD Erasmus Student Charter

WORD Kā pieteikties Ersmus+ studiju vai prakses mobilitātei?

LINK Erasmus+ Mobility partners

WORD Learning Agreement studies

WORD Learning agreement traineeships

WORD Mobility agreement teaching

WORD Mobility agreement training

WORD Grant agreement model for Erasmus+ studies and/or traineeships within Programme Countries

WORD Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training

WORD Erasmus+ programmas studentu studiju un prakses mobilitātes finansējuma līgums mobilitātei starp PROGRAMMAS VALSTĪM

WORD Erasmus+ programmas personāla docēšanas un pilnveides mobilitātes finansējuma līgums mobilitātei starp PROGRAMMAS VALSTĪM

RTA Erasmus+ atskaites

WORD Atskaite par 2019./2020. studiju gadu

WORD Atskaite par 2018./2019. studiju gadu

WORD Atskaite par 2017./2018. studiju gadu

WORD Atskaite par 2016./2017. studiju gadu

WORD Atskaite par 2015./2016. studiju gadu

WORD Atskaite par 2014./2015. studiju gadu

Erasmus Universitātes harta

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Erasmus ID kods: LV REZEKNE02

Organisation ID:  E10154101

PIC: 998424008

LINK RTA Erasmus+ harta 2021 - 2027. edoc

PDF RTA Erasmus+ harta 2021 – 2027

PDF Erasmus Universitātes hartas 2021-2027 vadlīnijas

PDF Erasmus politikas paziņojums Eng

PDF Kārtība, kādā notiek Erasmus+ programmas mobilitātes īstenošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) periodā no 2021. gada līdz 2027.gadam

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.