"Ekonomika"

Studiju virziena mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītus speciālistus, kas ir apguvuši attiecīgajai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā studiju programmā un/vai specializācijas virzienā darbam komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un starptautiskajos uzņēmumos.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2027.gada 8.aprīlim (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2021.gada 7.aprīļa sēdes lēmums Nr.2021/03-A).

Studiju virziens „Ekonomika” EPF : Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Grāmatvedība
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Ekonomika
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Finanses
Profesionālās maģistra studiju programmas
Finanšu vadība (mag.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.