Zinātniskās un akadēmiskās konferences

 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts” kopš 2016.gada.
 • Studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, -2015.gads.
 • RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”, sekcija “Researches in Economics and Management for Sustainable Education”, 2020.gads.
 • RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”, sekcija “Ekonomika”, 2016.-2019.gads.
 • International Scientific Congress SMART SOCIETY, RTA EPF kā līdzorganizators kopš 2018.gada.
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, gada aprīlis.
 • Starptautiskā akadēmiskā konference „Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā”, gada marts.

Rakstu krājumi

 • Indivīds. Sabiedrība. Valsts. Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums kopš 2016.gada. Ar 2017.gadu brīvpieejā RTA elektroniskajā vietnē http://journals.ru.lv/index.php/ISS
 • Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi. Studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 2000.-2015.gads.
 • Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls kopš 2009.gada. Iekļauts datu bāzēs: Index Copernicus, EBSCOhost Business Source Corporate Plus, Google Sholar, Worldcat, Crossref, OpenAir. Brīvpieejā RTA elektroniskajā vietnē http://journals.rta.lv/index.php/LNRE
 • Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli kopš 2016.gada. Iekļauts datu bāzēs: Thomson Reuters (ISI Web of Science), OpenAIRE, WordCat, Google Scholar. Brīvpieejā RTA elektroniskajā vietnē http://journals.rta.lv/index.php/SIE
 • Scientific research transfer to the study process. International Academic Conference. Abstract, March 11, 2015.

 

INFO Nozīmīgākās publikācijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.