Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
29273350
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Ievads grāmatvedībā; Uzņēmuma finanšu pārvaldība; Budžeta plānošana un kontrole; Grāmatvedība; Audita pamati
Profesore, Dr.philol.,
Sanita Martena

Sanita.Martena@rta.lv
26442060
Pasniedzamie kursi: Ievads pētniecībā
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Anda Zvaigzne

Anda.Zvaigzne@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Inovāciju vadība; Inovāciju ekonomika; Kvalitātes pārvaldība; Risku vadība uzņēmumā; Socioloģija
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Pasniedzamie kursi: Otrā svešvaloda (Vācu v.)
Viesprofesore, Dr.sc.comp.,
Vaide Bartkute-Norkūniene

Vaide.Bartkute.Norkuniene@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Datu zinātne un lielo datu analīze
Docente, Dr.oec.,
Jeļena Lonska

Jelena.Lonska@rta.lv
26428081
Pasniedzamie kursi: Makroekonomika
Docente, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880
Pasniedzamie kursi: Stratēģiskā komunikācija
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Nodokļi un nodevas; Starptautiskie finanšu pārskatu standarti; Pētnieciskās metodes ekonomikā; Pētnieciskā darba metodoloģija; Nodokļi un nodokļu politika; Starptautiskā nodokļu politika; Nodokļu administrēšana
Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Pasniedzamie kursi: Stratēģiskā komunikācija
Lektore, Mg.oec.,
Jeļena Volkova

jelena.volkova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Investīcijas; Finanšu un kapitāla tirgi; Finanšu vadība apdrošināšanā; Risku vadība un apdrošināšana
Lektore, Mg.soc.sc.,
Irēna Beinaroviča- Litvinova

Irena.Beinarovica-Litvinova@rta.lv
26593789
Pasniedzamie kursi: Audita pamati; Budžeta plānošana un kontrole; Budžeta iestāžu grāmatvedība; Valsts un pašvaldību grāmatvedība
Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Pasniedzamie kursi: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Lektore, Mg.oec.,
Iveta Dembovska

Iveta.Dembovska@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Biznesa ētika; Tirgzinība
Viesdocente, Mg.soc.sc.,
Rasa Jodiene

Rasa.Jodiene@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Profesionālā svešvaloda (angļu v.) I; II
Vieslektore, Mg.iur.,
Inese Novika

Inese.Novika@rta.lv
26539353
Pasniedzamie kursi: Darba un komerctiesības; Uzņēmējdarbības un darba tiesības
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Finanšu grāmatvedība; Cilvēkresursu vadība; Biznesa vērtēšana; Organizāciju kultūra un komunikāciju vadība
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

Erika.Zubule@rta.lv
0000-0002-2832-8097
Pasniedzamie kursi: Publiskā sektora ekonomika; Publiskās finanses; Ekonomiskā un monetārā integrācija; Finanšu teorijas un politika
Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

Vladislavs.Malahovskis@rta.lv
29140983
Pasniedzamie kursi: Ekonomikas teoriju attīstības vēsture
Viesprofesore, Dr.soc.sc.,
Rasa Subačiene

Rasa.Subaciene@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Grāmatvedība
Docents, Dr.psych,
Ēriks Kalvāns

Eriks.Kalvans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads cilvēkzinībās
Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
29298800
0000-0001-9859-7850
Pasniedzamie kursi: Inovāciju vadība; Pētnieciskā darba metodoloģija; Risku vadība; Vadības grāmatvedība
Lektors, Mg.oec.,
Andris Pelšs

andrispelss@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Ekonomiskā statistika; Ekonometrija; Finanšu ekonometrija; Vadības grāmatvedība; Cenu politika uzņēmumā
Lektors, Mg.soc.sc.,
Ēvalds Višķers

evalds.viskers@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ekonomika; Mikroekonomika; Ievads uzņēmējdarbībā; Starptautiskā ekonomika
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

Aija.Cerpinska@rta.lv
28338556
Pasniedzamie kursi: Dokumentu pārvaldība; Biroja darba organizēšana
Lektore, Mg.soc.sc.,
Liene Amantova –Salmane

Liene.Amantova-Salmane@cfla.gov.lv
Pasniedzamie kursi: Projektu vadība; Projektu un investīciju vadība
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: E-komercija; Maksājumu sistēmas e vidē; Monetārā un banku ekonomika; Digitālā ekonomika; Vērtspapīru tirgus; Finanšu un kapitāla tirgi; Finanšu tirgi un tirgus tendenču analīzes metodes
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aļona Klodāne

Alona.Klodane@rta.lv
28343399
Pasniedzamie kursi: Statistika; Vienkāršā ieraksta grāmatvedība; Datorgrāmatvedība; Ekonomiskā statistika; Finanšu ekonometrija; Ekonometrija
Lektore, Mg.chem.,
Ērika Teirumnieka

Erika.Teirumnieka@rta.lv
26443015
Pasniedzamie kursi: Vides un civilā aizsardzība
Vieslektore, Mg.iur.,
Juna Kjakšta

juna.kjaksta@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Darba un komerctiesības; Uzņēmējdarbības un darba tiesības
Vieslektore, Mg.oec.,
Inga Pumpure

Inga.Pumpure@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Grāmatvedība
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.