Ekonomikas un pārvaldības fakultāte : Studiju programmas

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība
Tiesību zinātne (akadēmiskā bakalaura) Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Biznesa vadība Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība
Grāmatvedība Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Tiesību zinātne (1.līmeņa) Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība
Uzņēmējdarbība Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Ekonomika Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Robežapsardze Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība
Finanses Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība
Stratēģiskā robežu pārvaldība Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
Vadības zinātne (mag.) Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība
Finanšu vadība (mag.) Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Tiesību zinātne (mag.) Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Doktora studiju programmas
Struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbība Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.