Deju kopa "Dziga"

         

Tie Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti, kuri vidusskolas laikā dejojuši dažādos deju kolektīvos, tiek aicināti iesaistīties deju kopā „Dziga” (vadītāja Inga Žirgule), lai izkoptu raitus dejas soļus arī studiju gados.

Deju kopa dejo latviešu skatuviskās dejas, iestudē oriģināluzvedumus, kurus skatītāju uzmanībai piedāvā tādos RTA pasākumos kā „Svētvakars”, „Zinību diena”, valsts svētki, gadskārtu ieražu svinības u.c. Dejotāji dodas arī ārpus Latvijas robežām, lai piedalītos pasākumos, konkursos, deju svētkos, festivālos un nestu RTA vārdu tālu pasaulē. Deju kopa pārstāv RTA arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, kā arī Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.

***

Deju kopa „Dziga”, kas ir dibināta 1991. gadā Rēzeknes Skolotāju institūta paspārnē, sāka dzigot jeb džigot (Latgales novada izloksnes skaidrojošā vārdnīcā latviskā vārda "deja", "dejot" latgaliskais variants – "dziga", "dzigot" jeb "džigot") 1991. gada septembrī. Deju kopas jestrais solis ir iekarojis skatītāju simpātijas ar savām oriģināldejām un oriģinālprogrammām – latgaļu dejām. Dejotprieku palīdz uzturēt kapela „Dziga” (tajā muzicē arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāji), kas savu dažādās folkloras ekspedīcijās un festivālos krāto pieredzi ir ieskaņojusi vairākos CD un audio kasetēs („Dzīd` voi raudi tautu meita” – 2000. g., „Zaļā duorzeņā” – 2001. g. u.c.). Deju kopa „Dziga” koncertdarbības laikā ir izdejojusi un izdziedājusi Latgales novada etnogrāfiskās dejas un melodijas, kuras ir pašu vāktas un apzinātas. Dažādos deju uzvedumos tiek akcentēts latgaliešu mentalitātei atbilstošais raksturs, izmantota tautas mūzika un latgaliešu etnogrāfiskā deja kā pamats.

 

Pēdējo gadu notikumi:

 • 2008. g. jūlijā „Dziga” piedalās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos. Deju svētku skatē iegūts 1.pakāpes diplomu.
 • 2008./ 2009. studiju gadā top mūsdienu dejas uzvedums „Garā pupa” (L. Liporas horeogrāfija, I. Rupaines mūzika).
 • 2009. g. maijā „Dziga” piedalās Fr. Trasuna pieminekļa atklāšanas pasākumos.
 • 2010. g. jūlijā „Dziga” piedalās Folkloras deju festivālā Francijā.
 • 2010. g. septembrī „Dziga” piedalās VKKF projektā „Rainis.Kūkojs. Latgalieu kāzas”.
 • 2011. g. jūnijā „Dziga” piedalās 16 .Baltijas studentu Dziesmu svētkos „Gaudeamus” Viļņā.
 • 2011. g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Ungārijā.
 • 2011. g. septembrī „Dziga” piedalās ES finansētās programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektā „Ritms un skaņa: Eiropa gaismā”.
 • 2011. g. martā deju kopas „Dziga” 20 radošo darba gadu koncerti.
 • 2012. g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Luksemburgā.
 • 2013. g. jūnijā „Dziga” piedalās dziesmu spēlē „Ķēniņmeita. Latgales pasaka” Austrumlatvijas koncertzāles „Gors” atklāšanā.
 • 2013. g. jūlijā „Dziga” piedalās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Deju svētku skatē iegūts 1.pakāpes diplomu.
 • 2013. g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Dānijā.
 • 2013./ 2014. studiju gadā top jauns dejas iestudējums „Būt kopā” (L. Liporas horeogrāfija, O. Orlova sižets).
 • 2014. g. jūnijā „Dziga” piedalās 17.Baltijas studentu Dziesmu svētkos „Gaudeamus” Daugavpilī.
 • 2014. g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Vācijā.
 • 2014. g. augustā „Dziga” prezentē dejas iestudējumu „Būt kopā” īsfilmu festivālā „Open Place” – Latgales vēstniecībā „Gors” un laikmetīgās dejas festivālā Ropažos.
 • 2014. g. oktobrī „Dziga” piedalās muzikāli dramatiskā uzvedumā „Francis”, Austrumlatvijas koncertzālē „Gors”.
 • 2015. g. jūnijā „Dziga” piedalās Latgales novada Deju svētkos Višķos.
 • 2015. g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas tautu festivālā Polijā, Jauniešu Etno dienās Jasmuižā – uzvedumā „Kāzas”.
 • 2016. martā “Dziga” izdejo 25 radošo gadu jubilejas koncertu „„Dzigas” goda solis” ; aprīlī  piedalās ārzemju latviešu diasporas projektā „Latvieši dejo” Štutgartē (Vācija) un septembrī izdejo oriģināluzvedumu „Lūznava atspulgos”.
 • 2017. gada jūlijā piedalās Eiropas Tautu festivālā Francijā (kultūras programmu konkursā ieguva 3.vietu); septembrī piedalās starptautiskajā jauniešu folkloras deju festivālā "APKABINKIM BALTIJĄ“ Utenā (Lietuva) un deju uzvedumā “Nomoda sapnis par Lūznavu”, kurš tika nominēts Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks” nominācijā “Gada sniegumu skatuves mākslā".
 • 2018. gada jūnijā piedalās 18. Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus” Tartu (Igaunija), jūlijā piedalās Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos (skatē iegūts augstākās pakāpes diploms) un Eiropas Tautu festivālā Radivilišķos (Lietuva) (kultūras programmu konkursā iegūta 2.vieta). 
 • 2019. gada jūlijā piedalās XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā un Eiropas Tautu festivālā Portugālē (kultūras programmu konkursā iegūta 2.vieta).

 Katru gadu septembrī, sezonai sākoties, aicinām jaunus dejotājus BŪT KOPĀ „Dzigā”!

     
       
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.