BIZNESA UN SABIEDRĪBAS PROCESU PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts (Institūts) ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) struktūrvienība. 2016.gadā Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) reorganizācijas rezultātā RTA zinātniskās struktūrvienības tika iekļautas fakultātēs, izveidojot zinātnisko struktūrvienību tīklu, kura ietvaros EPF tika izveidots Biznesa un sabiedrības procesu pētnieciskais centrs. Pamatojoties uz 2018. gada zinātnisko struktūrvienību darbības izvērtējumu, tika secināts, ka Biznesa un sabiedrības procesu pētnieciskais centrs kvalificējas institūta statusam un to pārveidoja par Institūtu.

Zinātnes nozares

Sociālās zinātnes (Ekonomika un uzņēmējdarbība, Juridiskās zinātnes, Mediji un komunikācijas zinātne)

Humanitārās zinātnes (Vēsture un arheoloģija)     

Mērķis, darbības virzieni

Institūta darbības mērķis – stiprināt un paplašināt esošo zinātnisko kapacitāti, nodrošinot zinātniskos pētījumus sociālo zinātņu nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijā, Eiropas un pasaules kontekstā, sniedzot praktisku atbalstu EPF realizētajos studiju virzienos un RTA kopumā.

Pētniecība Institūtā tiek realizēta gan kā akadēmiskā personāla sistemātiski pētījumi kompetences jomās, gan kā mācību procesa sastāvdaļa, realizējot attiecīgo RTA studiju programmu. Pētniecības ietvaros, Institūts:

  • veic pētniecisko darbību sociālo zinātņu jomā un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs;
  • veic zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā un tautsaimniecībā;
  • veicina cilvēkresursu iekļaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē sociālo zinātņu jomā, stiprinot saikni starp uzņēmējiem, sabiedrisko sektoru un RTA;
  • iesaista Institūta personālu un RTA studējošos zinātniskajos projektos;
  • rada vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai un darbībai;
  • uz savstarpējo līgumu pamatiem nodrošināt sadarbību ar citiem Institūta nozares pētniecības, industrijas un akadēmiskiem partneriem, akadēmiskās pētniecības un industriālo pasūtījumu veikšanai;
  • nodrošina Institūta pētījumu rezultātu publicitāti zinātniskajā periodikā, monogrāfijās un starptautiskās datu bāzēs;
  • organizē un piedalās konferencēs u.c. zinātniskajās aktivitātēs.

 

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta direktore

Asociētā profesore, Dr.oec.,
Anda Zvaigzne

Anda.Zvaigzne@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 310.telpa

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta lietvede

Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 220.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.