Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka

Atbrīvošanas aleja  115, k-4, Rēzekne, LV-4601

E-pasts: biblioteka@rta.lv

 

Atvērta 1993. gadā kā Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēka studiju darba nodrošināšanai. 1995. gadā tai pievienota Rēzeknes Skolotāju institūta bibliotēka.

No 1994. gada bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle.

No 2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā "Alise" (BIS "Alise").

2014. gada jūnijs - jaunās Inženieru fakultātes ēkas atklāšana. Jaunajā Inženieru fakultātes ēkā izvietotas 17 laboratorijas, bibliotēka un lasītava, kā arī nepieciešamais aprīkojums studiju procesa nodrošināšanai.

2015. gada 10. decembrī Saeima pieņem un 18. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludina likumu par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi. Tas paredz, ka spēku zaudē likums “Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi”. Likums „Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi” stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Ar likuma spēkā stāšanās brīdi Rēzeknes Augstskola ir mainījusi nosaukumu, kļūstot par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA). Mainās arī bibliotēkas nosaukums - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka.

Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virzieniem. 2021.gada 1.janvārī bibliotēkas krājumos bija 55 041 informācijas vienības.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkas darbības galvenais uzdevums ir RTA studentu un personāla bibliotekārā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, lasītava un individuālās lasītavas.

RTA bibliotēkā tiek nodrošināta mācību, studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras un informācijas par to saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība, datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas piekļuve abonētajām un izmēģinājuma bibliogrāfiskajām un pilntekstu datu bāzēm, kā arī ir pieejami SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi.

LINK Bibliotēkas lietošanas noteikumi

LINK Veidlapa bibliotēkas fondu papildināšanas pieteikšanai

Māra Justa foto

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēka pieejama personām ar kustību traucējumiem.

INFO Ēkā ierīkots lifts, modernizētas piebrauktuves, atbilstoši durvju platumi, nav sliekšņu, ir ierīkots atbilstošs sanitārais mezgls.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.