Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts

Amantova-Salmane Liene

Apele Diāna

Arājs Raimonds

Arbidāne Iluta

Bērziņš Māris

Brīvere Inese

Brokāne Larisa

Buls Aivars

Burceva Rita

Cekula Zane

Ciganskis Vitālijs

Čaupale Renāte

Čakša Valda

Danilāne Līga

Deksne Rasma

Dembovska Iveta

Dzerviniks Jānis

Ežmale Sandra

Garanča Biruta

Grabusts Pēteris

Gusāns Ingars

Ivanovs Aleksandrs

Juško-Štekele Angelika

Kalvāns Ēriks

Kangro Ilmārs

Karpoviča Kristīne

Kaupužs Aivars

Keiša Vilma

Kijaško Mihails

Kivrāns Pēteris

Kļavinska Antra

Kondrova Aija

Kotāne Inta

Krampuža Ilga

Krūze Maija

Laganovska Karīne

Lapsa Aleksejs

Lazdiņa Sanita

Liepiņa Rita

Litavniece Lienīte

Lucjanovs Gatis

Ļubkina Velta

Makarova Gaļina

Malahovskis Vladislavs

Marcinkevičs Modris

Marčenoka Marina

Martinovs Andris

Matisovs Ivars

Mazure Līga

Meirāns Ivars

Mežinska Silvija

Mietule Iveta

Mikainis Zigurds

Miklašēvičs Ziedonis

Marzano Gilberto

Murinska Sandra

Ņikitina Vilhelma

Noviks Gotfrīds

Nuķe Dagnija

Opincāne Mārīte

Orska Rita

Paurs Vladislavs

Pelšs Andris

Pleiksne-Gutāne Vija

Pleikšnis Staņislavs

Pokule Viktorija

Pošeiko Solvita

Prudņikova Ilga

Puzule Anita

Ratniece Sandra

Rimšāne Inta

Rozenfelde Mārīte

Senkāne Olga

Silicka Inese

Silineviča Irēna

Stramkale Veneranda

Strode Aina

Strods Gunārs

Sumrovs Vladimirs

Šuplinska Ilga

Teilāns Artis

Teirumnieka Ērika

Teirumnieks Edmunds

Tipāns Ēriks

Truskovska Ženija

Ušča Maija

Ušča Svetlana

Užga-Rebrovs Oļegs

Ūdre Sandra

Visocka Dace

Visockis Edmunds

Višķers Ēvalds

Volkova Jeļena

Vucenlazdāns Pēteris

Zarembo Liene

Zellis Kaspars

Znotiņa Daina

Zorins Aleksejs

Zvaigzne Anda

Žubule Ērika

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.