Augstskolu zinātniskie izdevumi un promocijas darbi

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie žurnāli

Rīgas Tehniskās universitātes izdotās e-grāmatas

Latvijas Universitātes raksti

Daugavpils Universitātes zinātniskie izdevumi

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais žurnāls "Rural Sustainability Research"

Latvijas Universitātes promocijas darbi

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas promocijas darbi

Rīgas Stradiņa universitātes promocijas darbi

Daugavpils Universitātes promocijas darbi

Liepājas Universitātes promocijas darbi

DART Europe E-theses Portal (Eiropas universitātēs izstrādāto disertāciju kopsavilkumu un pilntekstu e-resurss)

Электронная Библиотека Диссертаций (akadēmisko žurnālu, disertāciju kopsavilkumu un pilntekstu e-resurss Krievijas Valsts bibliotēkas platformā). Veicot meklējumu, jāatzīmē  – “Искать только в Открытой электронной библиотеке диссертаций (ОЭБД)”.

eLIBRARY.RU (akadēmisko žurnālu e-bibliotēka reģistrētiem lietotājiem (bezmaksas reģistrācija))

Vispārīga satura uzziņu avoti

Matemātika un dabaszinātnes

Ekonomika

Tiesību zinātne

Jurista Vārds

Likumi.lv

Latvijas Tiesas

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

EUR-Lex European Union law

JOAL (open-access academic journal)

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Valodniecība

Filozofija

Digitalizētais kultūras mantojums internetā

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

LNB digitālā bibliotēka

Latvijas filmas

E-Archive (digitalizēti Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrātie dokumenti, kas attiecas uz 19. gs. - kartes, baznīcu grāmatas u.c.)

Europeana collections (digitālā bibliotēka no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu kultūras institūciju kolekcijām)

Izglītība. Kultūra

Muzeoloģija

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

Māci un mācies latviešu valodu (grāmatas, raksti, metodiskie un mācību materiāli, u.c.). Latviešu valodas aģentūra

Daudznozaru e-grāmatas un e-žurnāli

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.