Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) īsteno STEM (science, technology, engineering, and mathematics jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virziena programmu, veidojot skolēniem prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai inženierzinātņu / tehnoloģiju jomā, kā arī nodrošinot augstu normatīvajos aktos paredzēto mācību sasniegumu līmeni valsts pārbaudes darbos.

ATV vīzija – Skola, kas piedāvā mūsdienīgu tehnisku izglītību ikviena jaunieša nākotnei.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir otrā valsts augstākās izglītības iestāde, kas nolēmusi dibināt pati savu studentu kalvi.

ATV izveidota ar mērķi sagatavot topošos studentus, kas jau no pirmā kursa spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, metālapstrādi, informācijas tehnoloģijām u. c. Tāpēc ATV sevišķa vērība tiek pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai, kā arī svešvalodām. Mācību laikā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu iesaisti dažādos projektos, darba grupās, praksi, tiek organizētas mācību ekskursijas dažādos uzņēmumos.

ATV izvietota RTA ēkā Atbrīvošanas alejā 90. Lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu mācību vidi, fizikas un ķīmijas stundas notiek RTA Inženieru fakultātē, izmantojot modernākās iekārtas un tehnoloģijas, bet RTA Informācijas tehnoloģiju centrā notiek pro­grammēšanas un informātikas stundas. ATV skolēniem ir iespēja izmantot RTA infrastruktūru arī izstrādājot savus pētnieciskos darbus.

Skolēniem, kuri nedzīvo Rēzeknē, ir pieejama RTA dienesta viesnīca Maskavas ielā 22.

Uzņemšana ATV

Pretendējot uz mācībām 10.klasē, jāiesniedz pieteikumu konkursam un apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju.

Plašāku informāciju var saņemt zvanot pa tālruni 26648445.

PDF AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

WORD Lēmums par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai

WORD LICENCE

PDF IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

PDF IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

Vairāk informācijas ATV mājaslapā https://atv.rta.lv/ .

Sociālajos tīklos: facebook/ @atvsk .

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.