Arhīvs: Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483)

Projekta darbības laiks: 01.09.2017 - 31.08.2019 | Finansējums, EUR: 164150

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Lyubomir Lazov - koordinators

Projekta īstenošanas komanda

Lyubomir Lazov, Ērika Teirumnieka, Staņislavs Pleikšnis, Olga Trančenoka, Sintija Augule

Projekta partneri

 • European Center for Education
 • Science and Innovation - Bulgaria
 • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft – Hungary
 • Schnellkraft Personalmanagement GmbH – Germany
 • Veda Consult - Bulgaria

Projekta mērķis

Uzlabot profesionālās iemaņas zaļās būvniecības jomā, izmantojot tiešsaistes apmācību, un atbalstīt 10.06.2016. ES programmu jaunām prasmēm (JAUNU PRASMJU PROGRAMMA EIROPAI, 2016. gada 10. jūnijs) un jo īpaši programmu "ZAĻĀKAS EKONOMIKAS IESPĒJAS" .

Projekta aktivitātes

 1. Profesionālo iemaņu uzlabošanas nepieciešamības analīze Zaļās būvniecības jomā (aptaujas anketas izstrāde, datu savākšana)
 2. Moduļu galveno tēmu identificēšana Zaļās būvniecības iemānu uzlabošanai.
 3. E-vides apmācības platformas izvēle.
 4. Apmācības moduļu izveide.
 5. Interaktīvo moduļu izstrāde E-vidē.
 6. Moduļu vadītāju apmācības programmas izveide.
 7. Rokasgrāmata izveide moduļu vadītājiem.
 8. Moduļu vadītāju apmācība.
 9. Moduļu testēšana.
 10. Interaktīvo moduļu uzlabošana pēc testēšanas rezultātiem.
 11. Izstrādātas galīgās vadlīnijas moduļu vadītājiem.
 12. Zaļās būvniecības profesionālās tālākizglītības kursa sertificēšana Latvijā un Bulgārijā.

Projekta rezultāti

Mācību materiāls, kas sastāv no 4 interaktīviem multimediju moduļiem, kuru pamatā būs:

 • esošo programmu analīze būvniecības jomā un tālākizglītība būvniecības nozarē partnervalstīs;
 • būvniecības sektora vajadzību identificēšana pēc profesionālām zināšanām zaļās būvniecības jomā partnervalstīs.

Izmantojot atbilstošu vidi, mācību moduļi būs pieejami internetā , kā arī  brīvi pieejami studentiem, būvniekiem un visām ieinteresētajām pusēm. Projekts atspoguļos jaunākās tendences strauji augošajā būvniecības nozarē un tās apakšuzņēmēju vajadzības ar atbilstošām zināšanām zaļās būvniecības nozarē. Tādējādi tas palīdzēs izstrādāt būvniecības mācību moduļus kā atbalstu zaļo prasmju pilnveidošanai strādājošajiem, kuru skaits 2020. gadā sasniegs 700 000.

Projekta īstenošana

Cita informācija

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības un apmācības jomā

Mājas lapa:

http://gcproject.rta.lv/home.html

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsementof the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.