Arhīvs: Latvijas un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”

Projekta darbības laiks: 01.10.2016 - 30.05.2017

Projekta īstenotāji

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Madonas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”

Projektu atbalsta

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks

no 2016. gada 1.oktobra līdz  2017.gada 30.maijam

Projekta aktivitāšu norises vietas

Rēzekne, Ludza, Līvāni, Madona, Rīga

 

Projektam ir starpdisciplināra un multisektoriāla ievirze. Projekta mērķis ir caur ilgtspējas prizmu vispusīgi aptvert, vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību reģionālajā un vides politikā, atbilstoši Vides politikā izvirzītajiem principiem – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.

Projekta atslēgas vārdi: izglītība (vispārējā, vidēja un augstākā, kā arī citas pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), uzņēmējdarbības vide, tautsaimniecība, ilgtspēja.

 

Projekta iniciatīvas un kalendārs

Forums “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana. Norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Norises laiks: 2016. gada 25. novembris

PDF PROGRAMMA

PDF Galvenie secinajumi

PDF Prezentācijas (arhīvs)

Tiešraides arhīvs:

Praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze". Norises vieta: Ludza. Norises laiks: 2017. gada 27. janvāris.

RAR archive Konferences materiāli

Tiešraides arhīvs:

Praktiskā konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai". Norises vieta: Madona. Norises laiks: 2017. gada 17. februāris

PDF PROGRAMMA

RAR archive Konferences materiāli

Tiešraides arhīvs:

Praktiskā konference „Tranzīts un vides aizsardzība”. Norises vieta: Līvāni. Norises laiks: 2017. gada 3. marts

RAR archive Konferences materiāli

PDF Konferences kopsavilkums

 Tiešraides arhīvs:

 

Forums, veltīts Latgales kongresa simtgadei "Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados". Norises vieta: Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Norises laiks: 2017. gada 28. aprīlis.

Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā izstāde. Izstādes atklāšana Forumā Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2017. gada 28 .aprīlī.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.