Arhīvs: ERAF projekts "Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP"

Projekta darbības laiks: 01.01.2014 - 31.12.2016 | Finansējums, EUR: 25514

Par projektu

KA2 Languages of the Lifelong Learning Programme, European Commission, Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas projekts „Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP”. 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW

Atbildīga persona

Latvijas puses projekta vadītāja S. Lazdiņa, epasts: sanita.lazdina@ru.lv

Finansējuma avots un apmērs

Finansējuma avots: Eiropas Komisija

Kopējais projekta finansējums: 25 514 EUR

Piesaistītais finansējums: 19 635 EUR

RA līdzfinansējums: 5 879 EUR

Finansējums 2014. gadā: 6 872 EUR

Dalībnieki

Vadītājs: Cor van der Meer (Fryske Akademy, Nīderlande)

Latvijas puses projekta vadītāja: S. Lazdiņa.

Dalībnieki: I. Šuplinska, S. Pošeiko.

Būtiskākie rezultāti 2014. gadā

Repozitoriju datu bāzes veidošana (virtuālie resursi latviešu valodas un latgaliešu valodas apguvei).

Visu repozitoriju izvērtēšana atbilsmei CC (Common Creative) licencei un OER apzīmējuma piemērošanai.

Vadlīniju izstrāde valodas politikas dokumentam (LangOER Policy Brief).

Skolotāju kursu plānošana.

Polijas pētnieku skolotāju kursu programmas pilotēšana.

Piedalīšanās semināros un vebināros.

Pēdējā projekta gadā plānotie rezultāti

Secinājumu un priekšlikumu izstrāde mazāklietoto valodu saglabāšanai, izmantojot virtuālo mācību vidi. Eiropas valodu un izglītības politikas vadlīniju adaptēšana nacionālajā un reģionālajā līmenī.

Pēcprojekta aktivitātes

Projekta laikā gūto ideju, skolotāju priekšlikumu u.c. iestrādne mācību materiālos (piem., novadmācības vai latgaliešu, latviešu valodas mācību priekšmetu modernizēšanai).

saite - http://langoer.eun.org/

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.