Arhīvs: "Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681

Projekta darbības laiks: 01.09.2016 - 28.02.2019 | Finansējums, EUR: 111167

SOCIĀLIE PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI
 

Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir noslēgusi finansējuma līgumu Nr. 016-1-LV01-KA201-022681 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERASMUS + programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektu "Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā ".

PROJEKTA DARBĪBAS LAIKS:

01.09.2016. – 28.02.2019.

BUDŽETS:

EUR 111 167,00. Projektu finansē Eiropas Savienība.

PROJEKTA MĒRĶI

(1) attīstīt un īstenot skolās inovatīvas prakses karjeras izglītību, lai labāk noskaidrotu un motivētu karjeras attīstību vietējā / reģionālā ekonomikā;

(2) veicināt pasniedzēju profesionālās orientācijas kompetenci, balstoties uz starpdisciplinaritāti dizainā, tehnoloģijās un ekonomikā;

(3) atvieglot motivētu un mērķtiecīgu karjeras izvēli audzēkņiem izvēlētajās jomās, lai viņi labāk koncentrētos uz mācību priekšmetiem un kursiem vidusskolā, kā arī uz profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iestāžu atlasi.

ATBILDĪGĀ PERSONA:

Māris Igavens, Maris.Igavens@ru.lv

IESAISTĪTĀS PERSONAS:

Dr.paed., asoc. prof. Gunārs Strods

Mg.oec., scientific assist. Māris Igavens

Dr.philol., asoc. prof. Karīne Laganovska

Dr.philol., scientific assist. Antra Kļavinska

Dr.sc.comm. Sandra Murinska-Gaile

MŪSU PARTNERI

Tallinas Tehnoloģiju universitāte, TTU  Vītauta Dižā universitātes Profesionālās izglītības un pētniecības centrs

AKTIVITĀTES
 1. Pētījums par reģionu uzņēmumu pašreizējām vajadzībām atsevišķās nozarēs un izglītības atbildes pasākumiem profesionālās orientācijas jomā:

  1.1. Intervijas ar uzņēmumiem, kas izvēlēti atbilstoši reģionu īpatnībām.

  1.2. Interviju analīze un galveno aspektu noteikšana, kas jāiekļauj jaunajā kvalifikācijas paaugstināšanas kursā.

 2. Jaunā studiju kursa izstrādāšana. Tas nodrošinās galīgo izpratni par procesā iesaistītajiem cilvēkresursiem, viņu profesionālo līmeni un stundas vai mēneša vidējām likmēm, ko viņi saņem:

  2.1. Jaunā starpdisciplinārā kvalifikācijas paaugstināšanas kursa struktūras un satura izstrādāšana.

  2.2. Karjeras izglītībā izmantojamo novatorisku metožu un mācību tehnoloģiju izstrāde.

 3. Nākamo pedagogu un karjeras konsultantu piesaiste un elektroniskās rokasgrāmatas izstrāde karjeras konsultantiem:

  3.1. Didaktisko metodisko materiālu izstrāde un publicēšana rokasgrāmatā karjeras konsultantiem un pasniedzējiem;

  3.2. Praktikantu piesaistīšana jaunajam studiju kursam (pasniedzēji un karjeras konsultanti).

 4. Izmēģinājuma kursa iepazīstināšana un pasniegšana jauniešiem vidusskolās:

  4.1. Inovatīvu metožu un tehnoloģiju ieviešana izglītības procesā, lai integrētu starpdisciplinaritāti profesionālajā orientācijā vidusskolā;

  4.2. Pārkvalificētu pasniedzēju profesionālā orientācija skolēniem.

 5. Papildus semināri:

  5.1. Pedagogu pārbaudīšana un novērtēšana vidusskolās;

  5.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursu novērtēšana.

 6. Pilns integrācijas kurss esošajā mācību programmā maģistra 2.līmeņa programmā un bakalaura 1. līmeņa programmā.
 7. Izplatīšana:

  7.1. TTU starptautiskā konference;

  7.2. Tīmekļa lapas un sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu izveidošana, nodrošinot TTU intelektuālo rezultātu izstrādes pieejamību Baltijas valstīs.

REZULTĀTI
 1. Informācija par reģionu uzņēmumu pašreizējām vajadzībām atsevišķās nozarēs un izglītības atbildes pasākumiem profesionālās orientācijas jomā:

  1.1. Paplašināts pārskats par faktiskajām vajadzībām un nepilnībām nozares darba tirgū;

  1.2. Ieteikumi par profesionālo orientāciju jauniešiem;

  1.3. Izstrādes kvalitātes rādītāju elektroniskie dokumenti, tehnoloģiju skaidrojumi, iesaistītās profesijas un nepieciešamās prasmes, kā arī iesaistīto speciālistu vidējās stundas likmes un mēneša darba algu izmaksas;

  1.4. Vispazīstamākās partnerattiecības ar izglītības iestādēm, gadi, kas tiek veltīti izglītībai un kvalifikācijai, priekšnoteikumi pieteikšanai.

 1. Jaunais studiju kurss:

  1.1.Metodoloģija

  1.2. Jaunā starpdisciplinārā kvalifikācijas paaugstināšanas kursa struktūras un satura izstrādāšana;

  1.3. Inovatīvas metodes un paņēmieni starpdisciplinārā kursa pasniegšanai;

  1.4. Elektroniskā rokasgrāmata

 2. Projekta rezulātu presentācija: Dr.pead.G.Strods
  Video par Konferenci "Dissemination of Engineering education at School and Adjustment to Needs of Enterprises"
  https://www.dropbox.com/s/42e4hk97v5lb6ev/IMATEII_2019.mp4?dl=0
  Grāmata par Stardisciplināro metodi, angļu valodā
  PowerPoint Innovative Methods for Interdisciplinarity in Career Counseling28012019
  PDF Guidebook for career counselors 2019
  PDF Handbook_LV
  PDF Handbook_LT
  PDF Handbook_EE
  PDF Handbook_ENG

 

Jaunākās vides izpēte. Ieteikumi.

PDF Research of latest environment. Recommendations.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA

1.11.2016. Aptaujas lapu izstrādes sākšana

11.01.2017 Projektu sanāksme par projekta risku pārvaldības plāna izstrādi (Rēzekne)

  

28.04.2017. Starpvalstu projektu sanāksme par pārtikas rūpniecības studiju kursu izstrādi (Kauņa)

14.06.2017. Starpvalstu projektu sanāksme par studiju kursu izstrādi metalurģijā (Tallina)

  

23.08.2017. Starpvalstu projektu sanāksme par kokmateriālu apstrādes un mežsaimniecības nozares mācību kursu ieviešanu (Rēzekne)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.