Arhīvs: „Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709.

Projekta darbības laiks: 01.09.2015 - 01.09.2021 | Finansējums, EUR: 5800000

Par projektu/mērķis:

veicināt ārpus Lietuvas darbojošos lituānistikas (baltistikas) centru un Lietuvas zinātnisko institūciju un mācību iestāžu sadarbību.

Atbildīgā persona:

projekta koordinatore RA Dr. philol. Antra Kļavinska.

Finansējuma avots un apmērs EUR:

Eiropas Savienības struktūrfondi (Eiropas sociālā fonda aģentūra) un Lietuvas Respublikas Izglītības un zinātnes ministrija; 5,8 milj. EUR.

Dalībnieki

Sadarbības ar lituānistikas (baltistikas) centriem ārzemēs konsorcijs, kura sastāvā ir Viļņas Universitāte, Lietuvas Edukoloģijas Universitāte un Vītauta Dižā Universitāte. Partneri: ārpus Lietuvas darbojošies lituānistikas, baltistikas centri, t.sk. RA Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs (dalībnieki: studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas” docētāji un studenti).

Plānotās aktivitātes un rezultāti:

  1. Baltistika (lituānistika) digitālajā vidē.
  2. Lietuviešu valodas un kultūras lektorāts ārzemju lituānistikas centros (ilgtermiņa apmācības).
  3. Īslaicīgas vizītes ārzemju baltistikas (lituānistikas) centros.
  4. Ārzemju baltistu stažēšanās un mācību vizītes Lietuvā.
  5. Ārzemju centru studentu daļējas studijas un prakses Lietuvā.
  6. Izglītošanas aktivitāšu organizēšana.
  7. Konferenču un semināru organizēšana.
  8. Baltistikas (lituānistikas) centros strādājošu pasniedzēju kvalifikācijas celšana.
  9. Lituānistikas (baltistikas) studijām svarīgu mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana.
  10. Projekta laikā sagatavoto mācību līdzekļu piešķiršana lituānistikas (baltistikas) centriem.

Kontaktinformācija:

RA IVD lektore Dr. philol. Antra Kļavinska,

antra.klavinska@ru.lv; T: +371 28357259

Cita informācija:

projekta koordinatore Lietuvā Asoc. prof. Dr. Laimute Anglickiene (Vītauta Dižā Universitāte): l.anglickiene@hmf.vdu.lt

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.