Arhīvs: „Novadmācība”

Projekta darbības laiks: 01.01.2013 - 31.12.2016 | Finansējums, EUR: 37500

Par projektu/mērķis

īstenot 3. pasaules latgaliešu saieta rezolūciju, piedāvājot risinājumus latgaliešu valodas un latgaliskās identitātes vērtību iekļaušanai izglītības sistēmā un pētniecībā.

Atbildīgā persona

I. Šuplinska

Finansējuma avots un apmērs EUR

Izglītības un zinātnes ministrija, 37 500 EUR.

Dalībnieki

studiju virzienu „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Māksla” docētāji, REGI humanitārā virziena pētnieki, filoloģijas un dizaina programmu studējošie.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

2013 – 2015

  • nodrošināta vairāku zinātnisku izdevumu sakārtošana un izdošana: Vladislavs Malahovskis „Mērnieku laiki Latgalē”, Ilze Loze „Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā”, Vladislavs Malahovskis komentāri F. Trasuna runu izdevumam, L.Čevere „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos”;
  • līdzfinansēta N.Rancāna balvas izcilākajiem Latgales novada pedagogiem balvas pasniegšanas ceremonijas rīkošana;
  • tulkots un izdots L. Kerola darbs „Alise Breinumu zemē” (latgaliski);
  • nodrošināta izdevuma „Latgalīša CV” latgaliskās versijas sagatavošana;
  • līdzfinansējums žurnāla „Via Latgalica” izdošanai;
  • līdzfinansējums semināru, konferenču rīkošanai;
  • atbalstīta individuālo pētījumu veikšana un popularizēšana.

Kontaktinformācija

ilga.suplinska@ru.lv

Cita informācija

http://www.estars.lv/raksti/8/27990

http://latgale.lv/lv/news/article?id=8367

http://www.la.lv/alise-breinumu-zeme-slavenais-kerola-stasts-iznacis-latgaliski/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.