Arhīvs: Latvijas valsts simtgades projekts „Latgales apvienošanās kongresam 100” , Nr. 5.1–11/KM 2015.

Projekta darbības laiks: 01.01.2015 - 31.12.2018 | Finansējums, EUR: 10000

Par projektu/mērķis

sagaidot Latvijas valsts 100 gadi, organizēt pasākumu ciklu, kas veltīti Latgales apvienošanās kongresa (2017.gada 9., 10.maijā (pēc jaunā stila)) simtgadei, stiprinot valstiskās domāšanas, pilsoniskās atbildības klātesamību sabiedrībā, īpaši jaunākās paaudzes pasaulsuztveres veidošanā.

Atbildīgā persona

I. Šuplinska

Finansējuma avots un apmērs EUR

Kultūras ministrija, 2015. gadā 10 000 EUR.

Dalībnieki

pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrību, citām Latgales novada pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

2015.g. no RA iesaistīti: J. Mežinskis, M.Justs, M.Igaveņs, E.Teirumnieks, filoloģijas programmas studējošie.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

2015 –

1) N.Rancāna balvas izcilākajiem Latgales novada pedagogiem izsludināšana un balvas pasniegšanas ceremonijas rīkošana;

2) konkursa skolēniem „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.– 2015. godi” organizēšanai; nodrošināšanai; dzejnieces Martas Skujas 100 gades dzejiska orientēšanās organziēšanai;

3) konkursa noslēguma un literāri muzikālās Andrejdienas rīkošana,

4) pētnieciskā darba veikšanai par Latgales apvienošanās kongresu veikšanai;

5) datorspēles par Latgales vēsturi koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrādei.

Kontaktinformācija

ilga.suplinska@ru.lv

Cita informācija

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6809

http://rezeknesnovads.lv/labakie-latgales-skolotaji-sanem-nikodema-rancana-balvu-starp-tiem-tris-rezeknes-novada-pedagoges/

http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/latgales-skolas-aicinatas-pieteikt-savus-izcilakos-pedagogus-nikodema-rancana-balvai

http://www.lakuga.lv/2015/10/14/skolani-aicynuoti-pisadaleit-konkursa-muna-sata-skola-pogosts-pilsata-1917-2015-godi/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.