Arhīvs: Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekta „Vērtību aspekti Letonikā”. Nr. 10–4/VPP–14/9.

Projekta darbības laiks: 01.01.2014 - 31.12.2017 | Finansējums, EUR: 12000

Projekta darbības laiks

2014.–2017.

Par projektu/mērķis

starpdisciplināri Latgales reģiona vērtību pētījumi, tostarp folkloras un valodas aspektā.

Atbildīgā persona

I. Šuplinska

Finansējuma avots un apmērs EUR

Izglītības un zinātnes ministrija, 12000 EUR.

Dalībnieki

A. Juško-Štekele, S. Lazdiņa, filoloģijas programmas studējošie.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

2014 – Izstrādāti 3 individuāli pētījumi reģiona vērtību izpētē, kas saistīta arī ar reģiona ekonomiskās un vēsturiskās situācijas raksturojumu, risinājumu meklējumu reģiona attīstību kavējošām problēmām.

2015 - Organizēta 4. starptautiskā konference „Autors. Teksts. Laikmets” (2015. gada 23. – 24. aprīlī).

Organizēts lauka pētījumu Dagdas novadā, materiālu vākšana datu bāzei (~1000 vienību datu bāzei).

Izstrādāti individuālie pētījumu (3): latgaliešu folklorā (A.Juško-Štekele), lietišķajā valodniecībā, reģionālistikā (S.Lazdiņa), latgaliešu literatūrā, reģionālistikā (I.Šuplinska): 3 prezentācijas konferencēs, 2 publikācijas.

Sagatavots bilingvāls izziņas un mācību DVD „Viļakys ticiejumi”.

Izdots „Via Latgalica” Nr.6.

Kontaktinformācija

ilga.suplinska@ru.lv

Cita informācija

http://www.letonikavpp.lv/s10/par-letoniku/

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.