Arhīvs: ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”

Projekta darbības laiks: 15.04.2010 - 31.10.2015 | Finansējums, EUR: 9660620

Atbildīga persona

Ērika Teirumnieka, Erika.Teirumnieka@ru.lv, +371 26443015

Par projektu

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Rēzeknes Augstskola projekta ietvaros plāno izveidot jaunu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpusu ar laboratorijas telpām Rēzeknes Augstskolas pārvaldībā esošajā zemes gabalā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Tā kopējā platība sastāda 4,2 ha, iegādāties aprīkojumu un inženieru studijām nepieciešamās iekārtas.

Kopējais projekta finansējums ir 9 660 618 eiro, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 7,17% valsts finansējums, savukārt 7,83% RA finansējums. Rēzeknes Augstskola kā galveno mērķi ir izvirzījusi studentu pilsētiņas celtniecību Atbrīvošanas alejā 115, lai efektīvi izmantotu resursus, samazinātu telpu uzturēšanas izdevumus, nodrošinātu kvalitatīvu studiju un pētniecības vidi. Jaunās Inženieru fakultātes kopējā platība plānota 4000 m2, savukārt laboratorijas – 1190 m2.

Paredzēts, ka telpās būs individuāls interjers, kvalitatīvs un mūsdienīgs aprīkojums, kas savukārt sekmēs prioritārā virziena studiju procesu. Kā arī veicinās inženiertehnoloģisko uzņēmumu konkurētspēju, inženierzinātņu popularitāti, nodrošinās darba tirgum pieprasītus augsti kvalificētus speciālistus.

Projektā paredzēts iegādāties iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas, lai modernizētu Rēzeknes Augstskolā īstenoto studiju programmu procesu. Plānots iekārtot mehatronikas apmācību klasi, elektrotehnikas, materiālmehānikas pētījumu, ķīmisko procesu, mikrobioloģijas u.c. laboratorijas.

Jau 2008. gadā RA izsludināja metu konkursu, kurā tiesības celt jauno studiju korpusu ieguva SIA „AB3D” (arhitekts Juris Mitenbergs).

Projekta mērķis

1) vispārīgais mērķis ir augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana studējošajiem ar funkcionālajiem traucējumiem Latgales reģionā.

2) specifiskais mērķis – RA inženieru fakultātes infrastruktūras modernizēšana, pielāgošana personām ar kustību traucējumiem un nodrošināšana ar iekārtām.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Rēzeknes Augstskola projekta ietvaros plāno izveidot jaunu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpusu ar laboratorijas telpām Rēzeknes Augstskolas pārvaldībā esošajā zemes gabalā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē (tā kopējā platība sastāda 4,2 ha), tāpat plānots iegādāties aprīkojumu un inženieru studijām nepieciešamās iekārtas.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte ar kopējo platību 4000 m2 (t.sk. laboratoriju telpas 1190 m2), iegādāts aprīkojums (galdi, krēsli, tāfeles) un iegādātas un uzstādītas studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas:

 1. Fizikālo procesu laboratorijas iekārtas;
 2. Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorijas iekārtas;
 3. Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klase;
 4. Materiālu mehānisko pētījumu laboratorijas iekārtas;
 5. Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas apmācību klase;
 6. Mehatronikas apmācības klase;
 7. Ekoloģijas un vides aizsardzības apmācības klase;
 8. Ķīmisko procesu laboratorijas iekārtas;
 9. Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijas iekārtas;
 10. Ekotehnoloģiju laboratorijas iekārtas;
 11. CAD/CAE/CAM apmācības klase;
 12. Mehāniskās darbnīcas iekārtas;
 13. Paraugu sagatavotavas iekārtas;
 14. Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorijas iekārtas;
 15. Gāzes balonu un kompresoru telpas iekārtas;
 16. Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorijas iekārtas;
 17. Studentu radošā darbnīcas iekārtas.

Kopējais projekta finansējums ir 9660618 euro, no kuriem 85 procenti ir ERAF finansējums, 7,17 procenti — valsts finansējums, savukārt 7,83 procenti — RA finansējums.

Jau 2008. gadā RA izsludināja metu konkursu, kurā tiesības celt jauno studiju korpusu ieguva SIA “AB3D” (arhitekts Juris Mitenbergs).

Preses relīzes

Projekta vadības komiteja

Vadības komitejas priekšsēdētājs: Ērika Teirumnieka

Vadības komitejas locekļi: Angelika Juško – Štekele, Edmunds Teirumnieks,  Ilga Šuplinska 

Projekta ieviešanas grupa

Projekta vadītājs: Oskars Skredelis

Projekta grāmatvedis: Irēna Beinaroviča – Litvinova

Projekta iepirkumu speciālists: Imants Plešners

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.