Arhīvs: Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway, Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, Nr. NFI/R/2014/ 061

Projekta darbības laiks: 01.05.2015 - 30.04.2017

Par projektu/mērķis

1. Atjaunot akadēmiskās vides un sabiedrības interesi par feminisma un dzimumsocialitātes teorijām saistībā ar pašreizējo sociālo realitāti un Eiropas politisko kultūru.

2. Raksturot sieviešu politisko un sabiedrisko aktivitāti, veidojot dialogu starp dažādām disciplīnām (ikdienas vēsture, politika, filozofija, literatūra, memuāru pētījumi, žurnālistika, pedagoģija) un kultūrām.

3. Palielināt institucionālo sadarbību pētniecībā un attīstībā starp Latviju un Norvēģiju.

4. Veicināt augstskolu studiju programmu attīstību, iekļaujot feministu/dzimumsocialitātes pētījumus un starpnozaru dimensijas.

5. Nodrošināt politisko, sociālo un akadēmisko dzimumsocialitātes diskursa ilgtspēju Latvijas sabiedrības pilsoniskajā kultūrā.

Atbildīgā persona (RA):

I.Šuplinska

Finansējuma avots un apmērs EUR

85,2% ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 10% valsts budžeta finansējums un 7,5% iesaistīto institūciju līdzfinansējums. RA: 30 214 EUR.

Dalībnieki:

Latvijas Universitāte, Dzimumsocialitātes pētījumu centrs Oslo Universitāte/Centre of Gender Research at the University of OSLO, Rēzeknes Augstskola.

Rēzeknes Augstskola: REGI vad.pētn. A.Juško-Štekele, vad. pēt. I.Šuplinska.

Plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • Individuāli pētījumi.
  • Dzimumsocialitātes terminu glosārija izveide (latviešu, latgaliešu, norvēģu)
  • Publicitates semināri (Rēzeknē 2016, 2, Oslo, 2016, 12)

Rezultāti:

Veicināta sabiedrības izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumsocialitāti, varu un kultūru; tas sekmē labākas sabiedrības izveidi visām grupām. Tiek izstrādāti jauni pilsoniskās iniciatīvas rīki, kas attiecināmi uz dzimumsocialitātes politikas integrāciju lēmumu pieņemšanas procesos;

Padziļināta dzimumsocialitātes pētniecība un izglītība Latvijas augstākās izglītības iestādēs; dzimumsocialitātes dimensija kļūst par ievērojamu daļu bakalauru, maģistru, doktoru studiju kursos un mūžizglītības programmās Latvijā.

Kontaktinformācija

Ilga.Suplinska@ru.lv

Cita informācija

http://www.lu.lv/par/projekti/eez-norvegija/petnieciba/dzimumsocialitate/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.